Europa CreativaL’objectiu del programa Europa Creativa és enfortir la capacitat de promoure la circulació transnacional de béns culturals i obres creatives alhora que contribuir al desenvolupament de la participació de l’audiència, que ajudi a la innovació i creativitat del sector. Els candidats (operadors culturals actius) podran optar per la Categoria 1 (projectes de cooperació a menor escala) o per la categoria 2 (projectes de cooperació a major escala).

Projectes de cooperació a menor escala: els projectes d’aquesta categoria comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, amb dos altres socis, que tindran seu, almenys, a tres països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura. Seran objecte d’una sol·licitud d’un màxim de 200.000€, import que no representarà més del 60% del pressupost subvencionable.

Projectes de cooperació a major escala: els projectes d’aquesta categoria comptaran amb un cap de projecte i, com a mínim, altres cinc socis, que tindran seu, almenys, en sis països diferents que participin al programa Europa Creativa, subprograma Cultura. Seran objecte d’una sol·licitud de com a màxim 2.000.000 d’euros, import que no representarà més del 50% del pressupost subvencionable.

Termini: 18 de gener 2018
Més informacióEuropa Creativa Desk-Media Catalunya