Notícies

XXX CONCURS DE TEXTOS TEATRALS DIRIGITS A PÚBLICO INFANTIL 2021

L’Ajuntament de Pamplona i l’Escola Navarresa de Teatre, llancen una nova convocatòria de Concurs de textos teatrals dirigits a públic infantil, en les modalitats de basca i castellà. El concurs busca fomentar la creació dramatúrgica dirigida a públic infantil, contribuir a enfortir i potenciar el teatre contemporani i també augmentar la riquesa cultural i artística en l’àmbit teatral des de la infància. El premi té una dotació de 2.500 € per a cada modalitat. La data límit d’acceptació de textos és el 2 de juliol de 2021. El jurat serà nomenat per l’Escola Navarresa de Teatre i estarà compost per tres professionals de l’àmbit teatral en cadascuna de les dues categories.

BASES XXX CONCURS DE TEXTOS TEATRALS DIRIGITS A PÚBLIC INFANTIL

1. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona, major de 16 anys, que ho desitgi.

2. Cada autora o autor pot presentar fins a tres textos, escrits en castellà o en basc, sempre que reuneixin els següents requisits:

• Ser textos originals i inèdits, no podent presentar-se el mateix text en totes dues modalitats.

• No haver estat premiats en qualsevol altre certamen.

• No haver estat estrenats per cap companyia (professional o no).

• La durada serà l’habitual d’una representació dirigida a públic infantil.

3. Els textos s’enviaran per correu electrònic a l’adreça: biblioteca@laescueladeteatro.com, posant en el “Assumpte” XXX CONCURS DE TEXTOS TEATRALS DIRIGITS A PÚBLICO INFANTIL.

Hauran de ser annexats de la següent manera:

ARXIU 1: TEXT. Ha de contenir: PDF amb el títol, el text i el pseudònim amb el qual es presenta.
ARXIU 2. PLICA. Ha de contenir:

• Títol de l’obra i pseudònim amb el qual es presenta.

• Breu currículum de l’autor o autora, encapçalat amb el seu nom, cognoms, adreça postal, correu electrònic i telèfon.

• Fotocòpia del DNI o passaport.

• Declaració escrita que l’obra presentada és original, inèdita, no estrenada i que no ha obtingut premi en altres certàmens. Així mateix, haurà d’indicar-se
expressament que coneix i accepta les bases d’aquesta convocatòria.

La data límit d’acceptació de correus és el 2 de juliol de 2021.

4. El jurat serà nomenat per l’Escola Navarresa de Teatre i estarà compost per tres professionals de l’àmbit teatral en cadascuna de les dues categories.

5. La selecció de textos candidats al premi es realitzarà d’acord amb la qualitat literària, la creativitat, l’originalitat i la possibilitat de posada en escena. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic en la primera setmana de setembre de 2021. La devolució dels textos no premiats podrà ser sol·licitada a l’Escola Navarresa de Teatre del 6 al 17 de setembre de 2021. Conclòs aquest termini, els originals es destruiran.

6. L’obra premiada quedarà a lliure disposició de l’Escola Navarresa de Teatre i de l’Ajuntament de Pamplona durant un any, a l’efecte de la seva publicació i/o posada en escena. Posteriorment la persona guanyadora podrà fer ús del seu text sempre que faci figurar el nom del premi i les institucions que l’han concedit:

“Premi del XXX Concurs de textos teatrals dirigits a públic infantil, organitzat per l’Escola Navarresa de Teatre en col·laboració amb l’Ajuntament de Pamplona, l’any 2021”.

L’autora o l’autor de l’obra premiada cedirà els drets d’exhibició per les representacions que tinguin lloc a l’Escola Navarresa de Teatre, durant un any a partir de la concessió del premi, de tal forma que no es generi despesa per aquest concepte a l’organització del concurs.

7. S’estableix un únic premi en metàl·lic per a cada categoria (castellà o basc), dotat amb 2.500 €. (dos mil cinc-cents euros), quantitat de la qual es descomptaran les deduccions que han de ser retingudes en compliment de la normativa fiscal aplicable.

El jurat, cas que ho estimi oportú, podrà lliurar el premi en forma ex-aequo i repartir el seu import entre els dos treballs. Així mateix, podrà declarar-ho desert.

8. La participació en aquesta activitat suposa la total acceptació de les bases.

Informació extreta d’ENTNAE

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a