Notícies

Subvencions per a la creació de públics per a la cultura (Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la creació de públics per a la cultura.
Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al foment de projectes i activitats adreçats a la creació, captació o increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats següents:
a) Projectes i activitats professionals dels àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música que tinguin com a objectiu la formació, en els respectius llenguatges, que generin més públics no professionals.
b) Suport a l’organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporada, que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.
Queden exclosos els premis l’organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000 euros.
Beneficiaris
De la modalitat a) de la base 1.1) (formació de públics no professionals), poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la formació.
b) Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tingui personalitat jurídica.
De la modalitat b) de la base 1.1) (organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporada) poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.
b) Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.
Despeses subvencionables
Respecte de les dues modalitats previstes a la base 1.1), són subvencionables:
a) Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció del personal de l’empresa o entitat sol·licitant i dels ponents i formadors que participin directament en el projecte o activitat proposada. Les despeses han de ser imputables a activitats específiques i clarament identificables
b) El lloguer de sales.
c) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari.
d) Les despeses de promoció, publicitat i publicacions.
e) Fins a un 10% de les despeses indirectes o generals, d’acord amb la base general 5.4.
Respecte de la modalitat a) de la base 1.1) (formació de públics no professionals), són també subvencionables:
a) Els honoraris o retribucions dels formadors, ponents i personal.
b) El material didàctic: les despeses de preparació i la reproducció.
Respecte de la modalitat b) de la base 1.1) (organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporada), són també subvencionables:
a) Els honoraris o retribucions dels treballadors participants en l’organització dels premis o concurs.
b) La compra de material fungible.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta Resolució és de 288.500,00 euros.
Lloc de presentació
Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions).
Termini de presentació
El termini per presentar sol·licituds és del 24 de març al 16 d’abril de 2015, ambdós inclosos.
Normativa

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a