Notícies

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional (Bases específiques)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:
a) Entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.
b) Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat a) i la resta de les bases.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables:
a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. Se n’exclouen la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.
b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de creació, producció i estrena d’un espectacle de circ (assajos, disseny d’escenografia, llums, vestuari, residències, etc.).
c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l’exhibició d’espectacles: gires d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa producció o d’un repertori.
d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats professionals de difusió de circ, en forma de festival, mostra o similar. Se n’exclouen les fires de caràcter comercial.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 4, així com els que s’estableixen a continuació:
a) Els sol·licitants han de presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de 4 modalitats.
b) En cas d’activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), aquesta ha de ser presencial. Les activitats han de ser de pagament i s’han de fer en l’àmbit territorial de Catalunya.
c) En cas de nova creació, producció i presentació pública d’espectacles (modalitat b de la base 1.1), aquests s’han d’estrenar a Catalunya durant l’any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de 5 representacions a Catalunya en un període màxim de 18 mesos després de la data de l’estrena. No computen les actuacions fetes en locals d’assaig.
En cas de projectes en residència, l’activitat s’ha de fer en l’àmbit territorial de Catalunya, sense necessitat de preveure un mínim de representacions.
d) En cas d’exhibició d’espectacles (modalitat c de la base 1.1), fer un mínim de 5 representacions a Catalunya, durant l’any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d’aquests espectacles.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7824 de 06.03.2019)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a