Notícies

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES PARTICIPANTS A LA D.O. TERRITORI ESCÈNIC A LA COMARCA DE LA SELVA DURANT EL MES DE NOVEMBRE DE 2024

En el marc del Pla d’Impuls del Teatre 2023-2026, l’Associació de Companyies de Teatre Professional de Catalunya (CIATRE), impulsa una convocatòria per a la contractació de 8 espectacles de diferents tipologies escèniques que es representaran a diferents municipis de la Comarca de la Selva durant el mes de Novembre de 2024. Aquesta mesura forma part del Pla d’Impuls del Teatre, una iniciativa del Departament de Cultura per enfortir l’àmbit del Teatre, al llarg de tota la cadena de valor d’aquest sector: des de la creació i la producció, a l’exhibició i a la difusió.

La D.O. TERRITORI ESCÈNIC neix amb els següents objectius:

– Diversificar i eixamplar les programacions dins del territori.

– Ampliar la xarxa d’estructures i els espais d’exhibició. Activar un territori que fins aleshores no ha tingut activitat d’arts escèniques per crear un impacte i crear els fonaments d’un programació estable que ha de perdurar més enllà del projecte D.O. Territori Escènic.

– Oferir una oferta teatral variada, sostenible i d’alta qualitat que articuli el territori de manera transversal, i creï mobilitat i sinergies entre els públics dels municipis propers.

– Difondre la creació de teatre català i donar més oportunitats d’exhibició a les companyies.

– Facilitar l’accés dels diferents tipus de públic a aquesta oferta cultural, i fidelitzar el públic del territori ja existent.

– Crear un impacte territorial entre els municipis participants per tal d’aconseguir que aquests pobles s’incorporin al circuit de manera regular i s’activin programacions estables
professionals.

La convocatòria es regula per les següents:

BASES I NORMES

Primera.- Tipologia d’espectacles i requisits:


Per optar a la contractació, les persones sol·licitants han de complir els requisits i condicions que s’estableixen a continuació:
a. Ser companyia professional.
b. Els sol·licitants han de presentar un màxim d’1 muntatge teatral de petit o mig format ja sigui per adults, familiar, de carrer o de creació, de caràcter professional vinculat a creadores i artistes catalanes i en català, tant de públic adult com familiar.
c. Tenir disponibilitat de contractació la tardor del 2024.

Segona.- Destinataris:


La convocatòria està oberta a les companyies constituïdes com a empreses i associacions, ja siguin persones físiques o jurídiques, amb activitat professional que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat professional en l’àmbit del teatre amb residència fiscal a Catalunya.

Tercera.- Documentació que cal presentar: 


Fitxa d’inscripció degudament complimentada d’acord amb el formulari normalitzat accessible a través d’aquest enllaç: Formulari.
A més, per a la consideració de l’oferta de l’espectacle, la companyia haurà de presentar la següent informació:
a) Dossier artístic de l’espectacle.
b) Dossier tècnic de l’espectacle.
c) Caixet de l’espectacle.
d) Enllaç de vídeo i fotografies de l’espectacle (si està estrenat).
e) Trajectòria de la companyia per la valoració de la comissió.

Quarta.- Període de recepció de propostes:


La convocatòria s’iniciarà el dia 29 d’Abril de 2024 i finalitzarà el dia 13 de maig de 2024.

Cinquena.- Criteris de valoració:


Les propostes presentades es valoraran d’acord amb els següents criteris: – Qualitat artística de l’espectacle presentat. – Trajectòria dels i les integrants de la companyia.

– Grau d’interès i singularitat del projecte.

– Espectacles que integrin diferents disciplines: text, música, vídeo, cos…

– Es valorarà la qualitat d’una proposta que inclogui, a més de l’exhibició, activitats de mediació i treball d’audiències (col·loquis, tallers, activitats, accions en el territori, etc.).

A més a més, el comitè seleccionador vetllarà perquè les propostes seleccionades, a banda de la qualitat artística, contemplin:

– Pluralitat i equilibri de disciplines artístiques.

– Pluralitat i equilibri d’espais de representació.

– Pluralitat i equilibri de públics als quals es dirigeix la proposta escènica.

– Paritat de gènere en els equips artístics i tècnics.

En la valoració es tindrà en consideració tota la informació i documentació facilitades en relació amb l’espectacle (memòria descriptiva, fotografies, vídeos, etc.).
La comissió de valoració seleccionarà un màxim de 8 espectacles.

Sisena.- Selecció de propostes:


La selecció de les propostes es realitzarà en una primera valoració per una comissió integrada per un/a representant de CIATRE, un representant de la Generalitat i un professional expert, i en una segona valoració es farà conjuntament amb els representants dels ajuntaments participants.
La comissió seleccionarà un màxim de 8 (vuit) espectacles per tal que es representin a un dels espais de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC del divendres 8 de novembre al diumenge 1 de desembre.

També hi haurà una programació d’activitats paral·leles.

Setena.- Condicions aplicables als espectacles seleccionats:


1. Remuneració: Les companyies seleccionades que participin a la D.O. TERRITORI ESCÈNIC rebran el catxet corresponent per la realització de l’espectacle.


Aquest import s’abonarà en concepte de despeses generades per a l’actuació a la D.O. TERRITORI ESCÈNIC i el seu pagament es durà a terme una vegada la companyia hagi representat el seu espectacle, prèvia presentació de factura per part de la companyia.

2. Infraestructura tècnica: la D.O. TERRITORI ESCÈNIC proporcionarà la infraestructura bàsica necessària per a la realització de cada espectacle, sempre que la fitxa tècnica hagi estat enviada en el termini previst i consensuada i confirmada per el/la cap Tècnic/a de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC. L’organització de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC es reserva el dret de revisar i consensuar les condicions tècniques de l’espectacle amb la companyia sol·licitant, per tal d’adaptar-les, si fos necessari, a les condicions de l’espai on hagi de ser executat, en cas de ser seleccionat.


La D.O. TERRITORI ESCÈNIC no subministrarà cap tipus de material escenogràfic ni fungible. El personal tècnic de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC és responsable de la instal·lació dels equips i dona suport al muntatge. El personal tècnic de la companyia és responsable del muntatge de l’espectacle i de portar a terme la funció.
La companyia o artista seleccionat/des es comprometen i s’obliguen a realitzar una visita tècnica i informativa a l’espai on realitzarà l’actuació, si l’organització de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC ho considera oportú. Aquesta visita es programarà dies abans de la celebració de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC i es notificarà amb prou antelació per tal que les companyies o artistes seleccionats/des puguin assistir-hi.

3. La companyia, artista seleccionat/da o l’empresa o persona que els representi es compromet a respondre el qüestionari de seguiment després de D.O. TERRITORI ESCÈNIC per tal de poder mesurar els resultats generats.

4. La companyia o artista seleccionat/da haurà d’acceptar les Condicions de Participació establertes per la D.O. TERRITORI ESCÈNIC i signar el contracte corresponent.

5. L’organització de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC editarà un catàleg amb informació de les companyies que hi actuaran i es reserva el dret a captar imatges (fotografies i vídeos) de la jornada per al seu ús en xarxes socials, web i edició de materials de difusió de la jornada, d’acord amb les condicions establertes en el formulari l’acceptació de les quals és necessària per a la participació en aquesta convocatòria.

Vuitena.- Resolució de la convocatòria:


Els espectacles seleccionats es faran públics el 17 de juny de 2024 i apareixeran publicats al web de www.doterritoriescenic.cat


L’organització notificarà a cada companyia o artista seleccionat/da la seva inclusió en el programa de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC mitjançant el correu electrònic de contacte facilitat a través del formulari d’inscripció i, a partir de la notificació, l’organització es posarà en contacte per tal de coordinar la seva actuació a la D.O. TERRITORI ESCÈNIC. La companyia o artista haurà de facilitar a l’organització de la D.O.TERRITORI ESCÈNIC tota la informació que es reclami sobre l’espectacle seleccionat per tal d’incloure-la tant en el web de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC com en el programa/catàleg que es confeccionarà amb els espectacles seleccionats.

Aquestes bases i normes de participació de les companyies o artistes estan subjectes i supeditades al contracte que se signarà entre la companyia o l’artista i la D.O.TERRITORI ESCÈNIC.


L’incompliment per part de la companyia o l’artista seleccionat/da de les condicions establertes en aquesta convocatòria i en el contracte deixaran sense efecte la seva participació a la D.O. TERRITORI ESCÈNIC . L’enviament de les fitxes de la sol·licitud d’inscripció i l’acceptació de les bases per part de les companyies i / o artistes no suposa la inclusió d’aquestes companyies i / o artistes en el programa final de la D.O. TERRITORI ESCÈNIC.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a