Notícies

Convocatòria de propostes del Subprograma Cultura 2017 – Suport a plataformes europees EACEA/06/2017

Organisme atorgant
COMISSIÓ EUROPEA
Objecte
La present convocatòria de propostes es basa en el Reglament núm 1295/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013, pel qual s’estableix el Programa Europa Creativa (2014-2020), i el seu correcció d’errors de 27 juny 2014 1 (Denominat en el successiu «el Reglament»). Així mateix, es basa en el programa de treball (de) Europa Creativa de 2017
Els objectius generals i específics del Programa Europa Creativa, així com les prioritats del subprograma Cultura, es recullen en l’article 3, l’article 4, lletra b), l’article 12, lletra b), i l’article 13, lletra c), del Reglament.
Beneficiaris
El projecte està obert a totes les plataformes integrades per una entitat coordinadora i organitzacions amb un nombre mínim de deu membres actives en els sectors cultural i creatiu i legalment constituïdes en un dels països participants en el subprograma Cultura.
No podran participar les plataformes integrades exclusivament per membres del sector audiovisual. podran participar les plataformes constituïdes fonamentalment per membres de sectors no audiovisuals que incloguin membres del sector audiovisual. Les persones físiques no poden sol·licitar una subvenció.
Accions subvencionables
– La definició, la selecció i el seguiment dels membres de la plataforma d’acord amb un conjunt de criteris establerts.
– La coordinació, el seguiment, la promoció, l’avaluació i la supervisió de les activitats dels membres, així com les activitats relacionades amb el desenvolupament sostenible de la plataforma.
– El desenvolupament i l’aplicació d’una estratègia de comunicacions i de marca, inclosa la creació d’una etiqueta de qualitat europea.
– La promoció d’artistes i creadors, especialment de nous talents, i de les seves obres.
– El desenvolupament i la creació de noves audiències.
– Activitats de creació de xarxes: informació, animació i comunicació.
– Prestació de suport econòmic als membres de la plataforma que duguin a terme les activitats subvencionables indicades a continuació:
a) desenvolupament d’una programació genuïnament europea basada en una visió artística i cultural compartida
b) promoció de la mobilitat i la visibilitat dels creadors i els artistes europeus i la difusió de les seves obres, especialment la d’aquells que no tenen exposició internacional;
c) reforç de la promoció i l’exposició d’un mínim del 30% de nous talents d’altres països europeus a la llarg de la durada del projecte;
d) desenvolupament de les audiències, inclosa la creació de noves audiències, especialment joves;
e) activitats educatives i de sensibilització, especialment orientades cap als joves;
f) promoció de la visibilitat dels valors i les diferents cultures d’Europa, contribuint a reforçar el sentit d’identificació dels ciutadans amb la UE;
g) desenvolupament de nous models de negoci, incloent-hi la utilització de models de distribució innovadors
Durada
La durada màxima d’un projecte i el termini de subvencionabilitat dels costos són quatre períodes d’un màxim de 12 mesos. L’acció del primer any del CMP ha de començar entre abril i desembre de 2017.
Dotació pressupostària
El pressupost total disponible per a la convocatòria de 2017 s’estima en 5,5 milions EUR.
Quantia
L’aportació econòmica de la Unió Europea per sol·licitud no podrà excedir de 500.000 € o el 80% de els costos subvencionables totals, segons quin sigui menor.
El suport financer els membres de les plataformes no podrà superar la quantitat de 60 000 EUR per organització afiliada i haurà d’estar relacionat amb les activitats subvencionables dels membres de la plataforma definides en la convocatòria de propostes.
Lloc de presentació
El formulari de sol·licitud i la totalitat dels seus annexos s’han de presentar per via electrònica, remetent l’ formulari electrònic correcte degudament emplenat i acompanyat de tots els annexos pertinents i dels documents justificatius. El formulari electrònic estarà disponible en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html.
Els formularis de sol·licitud ja es troben disponibles a la següent adreça:
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
Termini de presentació
La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 6 d’abril de 2017 les 12.00 hores CET / CEST (Migdia, hora de Brussel·les)
Normativa
Observacions
Les condicions detallades per a la sol·licitud es poden consultar a les Directrius específiques en el següent lloc web:
Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en.
Adreça de contacte per correu electrònic: EACEA-CREATIVE-EUROPE-PLATFORMS@ec.europa.eu.
Per a més informació sobre el Programa Europa Creativa:
Direcció General d’Educació i Cultura
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a