Notícies

Suzanne Lebeau protagonitza les primeres Jornades de dramatúrgia per a la infància i la joventut


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** Versión en castellano abajo **
Fruit de la necessitat de reivindicar la dramatúrgia per a nenes, nens i joves la TTP – Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics i ASSITEJ Espanya organitzen les I Jornades de dramatúrgia per a la infància i la joventut, un espai de trobada i debat que permeti reflexionar sobre la manera en què les arts escèniques es dirigeixen al públic més jove.
Aquesta primera edició es realitzarà a l’obrador internacional de dramatúrgia Sala Beckett de Barcelona des del 27 fins al 31 de març i comptarà amb un programa protagonitzat pel taller impartit per la prestigiosa dramaturga canadenca Suzanne Lebeau. Així mateix, les jornades inclouen també espais de reflexió i debat sobre la dramatúrgia dirigida als públics més joves i trobades entre reconeguts especialistes i professionals de les arts escèniques.
L’objectiu de les jornades és reivindicar la dramatúrgia per a la infància i la joventut, que no sempre ha tingut el reconeixement artístic que es mereix. És aquí on es posarà de manifest el treball d’autors, companyies i associacions, que des de fa uns anys estan desenvolupant una exploració de nous llenguatges i eines artístiques que està revitalitzant el teatre dirigit a joves espectadors. I és que una de les premisses de les jornades és el compromís per acabar amb la infantilització i el didactisme plantejant propostes de qualitat artística.
Taller de dramatúrgia amb Suzanne Lebeau
El principal reclam de les I Jornades de dramatúrgia per a la infància i la joventut serà el taller impartit per l’autora canadenca Suzanne Lebeau, qui treballarà amb un reduït grup de fins a 12 persones en un total de 16 hores durant 4 dies. El taller consistirà en reflexions i exercicis pràctics sobre l’escriptura per a públics joves, captius i específics, i el malestar al qual es pot enfrontar l’autor en la doble postura d’autoritat, com a autor (el que té la paraula) i com a adult enfront del nen (el que està en posició de saber).
Els temes que es tractaran en el taller es categoritzen dins de quatre blocs:
1. La infantesa i el teatre
Dues paraules que s’han de trobar:
• La paraula teatre significa: el lloc d’on es mira…
• Que és el que es mira: el món.
• Què seria el món que donem a veure als nens?
• Mirar al món, a quin món? A l’altura dels ulls dels nens.
2. La relació adult/nen i els tabús
De la dependència del nen a l’autoritat i al didactisme de l’adult:
Analitzar en el seu projecte:
• Els mecanismes de protecció del nen (entre didactisme i meravellós)
• Els paranys d’escriure per a un públic especifico del qual cadascun té una idea preconcebuda,
• La perpètua negociació amb allò prohibit… el que no es diu als nens, segons els punts de vista, etc.
3. La catarsi
• Definir breument la catarsi a través de la història del teatre.
• Es pot encara pensar i elaborar tipus de catarsi en el teatre contemporani?
• Tenen els nens el dret a la catarsi que per a ser necessita provocar, trastornar, modificar la mirada sobre el món?
4. Parlar de subjectivitat a objectivitat
• Guanyar el dret de parlar de subjectivitat a Objectivitat.
• El dret de l’autor de parlar del món
• És directament proporcional
• Al dret del nen de veure el món…
• Com guanyar aquest dret?
Suzanne Lebeau anima als participants a portar els seus escrits o projectes personals, material que permeti treballar de manera pràctica sobre ell, aplicant les reflexions plantejades en el taller i l’anàlisi quotidiana amb la posada en comú dels diferents punts de vista.
Suzanne Lebeau
En 1975, després d’haver fundat Le Carrousel al costat de Gervais Gaudreault, Suzanne Lebeau abandona l’actuació poc a poc per a consagrar-se exclusivament a l’escriptura. En l’actualitat, la dramaturga compta en el seu actiu amb més de 25 obres originals, 3 adaptacions i nombroses traduccions, és reconeguda mundialment com una figura clau de la dramatúrgia per a públic jove i figura entre els autors quebequeses més posats en escena en el món amb més de 150 produccions repartides en 4 continents. Les seves obres han estat publicades en l’àmbit internacional i traduïdes a 24 idiomes.
Des de 1993, Lebeau fa estades regularment al Centre National des Écritures du Spectacle – La Chartreuse (França) per a dictar tallers i conferències o per a participar en residències d’autors. Suzanne Lebeau ha ensenyat escriptura per a públic jove a l’Escola Nacional de Teatre del Canadà durant 13 anys, exercint-se igualment com a consellera de joves autors nacionals i estrangers, contribuint d’aquesta forma al sorgiment d’una nova dramatúrgia per a un públic de joves i nens.
La importància de l’obra de Suzanne Lebeau, així com la seva contribució excepcional a la florida de la dramatúrgia per a públic jove, li han valgut nombrosos premis i distincions.
 
PROGRAMA JORNADES DRAMATÚRGIA PER A LA INFÀNCIA I LA JOVENTUT
 
Divendres 29 de març
 
11.00 – 16.00 h. – Acreditació participants
12.00 h. Apertura jornades
16.00 h. TAULA DEBAT
Com dirigir-se a nens i nenes i joves en el teatre. Dramatúrgia i altres formats.
17.30 h. DIÀLEGS INTERGENERACIONALS
Com ha canviat la dramatúrgia per a la infància i la joventut en els darrers anys?
 
Dissabte 30 de març
 
10.00 h. TAULA DEBAT
Dramatúrgia dirigida a la infància (0-5 anys)
11.30 h. TAULA DEBAT
Dramatúrgia dirigida a la infància (6-12 anys)
13.00 h. TROBADA ENTRE DRAMATURGS/GUES I COMPANYIES/CREADORS
14.30 h. DINAR
16.00 h. TAULA DEBAT
Dramatúrgia dirigida a la joventut.
17.00 h. FUNCIÓ
Les Clinck de la companyia Les Bianchis
18.00 h. TAULA DEBAT
L’edició de textos dramàtics per a nens, nenes i joves.
 
Diumenge 31 de març
 
10.00 h. TAULA DEBAT
Més enllà de la dramatúrgia. Escola i teatre.
12.00 h. CONFERÈNCIA
Escriure per a públics joves, una conquesta de la llibertat.
Imparteix: Suzanne Lebeau.
14.00 h. APERITIU DE COMIAT I TANCAMENT DE LES JORNADES
 
Informació
Lloc: Sala Beckett – Carrer de Pere IV, 228-232, Barcelona.
Data:

 • Taller – 27 a 30 de març del 2019.
 • Jornades – 29 a 31 de març del 2019.

Preus d’inscripción:

 • Taller Suzanne Lebeau (inclou accès a les Jornades): 200 €
 • Jornades: 80 € (socis ASSITEJ, TTP o SGAE: 50 €)

Més informació, contacte i inscripcions: http://dramaturgiaparalainfanciaylajuventud.com
TTP, Abigail Ballester – (+34) 649 567 851
ASSITEJ, Gonzalo Moreno – (+34) 675 804 169
 
** VERSIÓN EN CASTELLANO ** 
Suzanne Lebeau protagoniza las primeras Jornadas de dramaturgia para la infancia y la juventud
 
Fruto de la necesidad de poner en valor la dramaturgia para niñas, niños y jóvenes, la TTP – Asociación Profesional de Teatro para Todos los Públicos y ASSITEJ España organizan las I Jornadas de dramaturgia para la infancia y la juventud, un espacio de encuentro y debate que permita reflexionar sobre la manera en que las artes escénicas se dirigen al público más joven.
La primera edición se realizará en el obrador internacional de dramaturgia Sala Beckett de Barcelona desde el 27 hasta el 31 de marzo y contará con un programa protagonizado por el taller impartido por la prestigiosa dramaturga canadiense Suzanne Lebeau. Asimismo, las jornadas incluyen también espacios de reflexión y debate sobre la dramaturgia dirigida a los públicos más jóvenes y encuentros entre reconocidos especialistas y profesionales de las artes escénicas.
El objetivo de las jornadas es reivindicar la dramaturgia para la infancia y la juventud, que no siempre ha tenido el reconocimiento artístico que se merece. Es aquí donde se pondrá de manifiesto el trabajo de autores, compañías y asociaciones, que desde hace unos años están desarrollando una exploración de nuevos lenguajes y herramientas artísticas que está revitalizando el teatro dirigido a jóvenes espectadores. Y es que una de las premisas de las jornadas es el compromiso por acabar con la infantilización y el didacticismo planteando propuestas de calidad artística.
 
Taller de dramaturgia con Suzanne Lebeau
El principal reclamo de las I Jornadas de dramaturgia para la infancia y la juventud será el taller impartido por la autora canadiense, quien trabajará con un reducido grupo de hasta 12 personas en un total de 16 horas durante 3 días. El taller consistirá en reflexiones y ejercicios prácticos sobre la escritura para públicos jóvenes, cautivos y específicos, y el malestar al que se puede enfrentar el autor en la doble postura de autoridad, como autor (el que tiene la palabra) y como adulto frente al niño (el que está en posición de saber).
Los temas que se tratarán en el taller se categorizan dentro de cuatro bloques:

 1. La niñez y el teatro

Dos palabras que se deben encontrar:

 • La palabra teatro significa: el lugar de donde se mira…
 • Que es lo que se mira: el mundo.
 • ¿Qué sería el mundo que damos a ver a los niños?
 • Mirar al mundo, ¿a cuál mundo? a la altura de los ojos de los niños.
 1. La relación adulto/niño y los tabús

De la dependencia del niño a la autoridad y al didactismo del adulto:
Analizar en su proyecto:

 • Los mecanismos de protección del niño (entre didactismo y maravilloso).
 • Las trampas de escribir para un público específico del cual cada uno tiene una idea preconcebida.
 • La perpetua negociación con lo prohibido… lo que no se dice a los niños, según los puntos de vista, etc.
 1. La catarsis
 • Definir brevemente la catarsis a través de la historia del teatro.
 • ¿Se puede todavía pensar y elaborar tipos de catarsis en el teatro contemporáneo?
 • ¿Tienen los niños el derecho a la catarsis que para ser necesita provocar, trastornar, modificar la mirada sobre el mundo?
 1. Hablar de subjetividad a objetividad
 • Ganar el derecho de hablar de subjetividad a Objetividad.
 • El derecho del autor de hablar del mundo
 • Es directamente proporcional
 • Al derecho del niño de ver el mundo…
 • ¿Como ganar ese derecho?

Suzanne Lebeau anima a los participantes a traer sus escritos o proyectos personales, material que permita trabajar de manera práctica sobre él, aplicando las reflexiones planteadas en el taller y el análisis cotidiano con la puesta en común de los diferentes puntos de vista.
 
Suzanne Lebeau
En 1975, después de haber fundado Le Carrousel junto a Gervais Gaudreault, Suzanne Lebeau abandona la actuación poco a poco para consagrarse exclusivamente a la escritura. En la actualidad, la dramaturga cuenta en su activo más de 25 obras originales, 3 adaptaciones y numerosas traducciones, es reconocida a nivel mundial como una figura clave de la dramaturgia para público joven y figura entre los autores quebequenses más puestos en escena en el mundo con más de 150 producciones repartidas en 4 continentes. Sus obras han sido publicadas a nivel internacional y traducidas a 24 idiomas.
Desde 1993, Lebeau realiza estadías regulares en el Centre National des Écritures du Spectacle – La Chartreuse (Francia) para dictar talleres y conferencias o para participar en residencias de autores. Suzanne Lebeau ha enseñado escritura para público joven en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá durante 13 años, desempeñándose igualmente como consejera de jóvenes autores nacionales y extranjeros, contribuyendo de esa forma al surgimiento de una nueva dramaturgia para un público de jóvenes y niños.
La importancia de la obra de Suzanne Lebeau, así como su contribución excepcional al florecimiento de la dramaturgia para público joven, le han valido numerosos premios y distinciones.
 
Programa Jornadas de Dramaturgia para la infancia y la juventud
VIERNES 29
12:00h APERTURA JORNADAS
11:00-16:00h ACREDITACIONES
16:00h MESA DE DEBATE 
Cómo dirigirse a niñas y niños y jóvenes en el teatro. Dramaturgia y otros formatos.
16:00 – 20.00 h TALLER SUZANNE LEBEAU
Continuación
17:30h DIÁLOGOS 
INTERGENERACIONALES.
¿Cómo ha cambiado la dramaturgia para la infancia y la juventud en los últimos años?
 
SÁBADO 30
10:00h CONFERENCIA /MESA DE DEBATE
Dramaturgia dirigida a la infancia (0-5). 
11:30h CONFERENCIA /MESA DE DEBATE
Dramaturgia dirigida a la  infancia (6-12)
13:00h ENCUENTROS  ENTRE  DRAMATURGOS Y COMPAÑÍAS
14:30h COMIDA 
16:00h TALLER SUZANNE LEBEAU 
Continuación 
16:00h MESA DE DEBATE
Dramaturgia dirigida a la juventud.
17:00h FUNCIÓN
Les Clinck, de la compañía Les Bianchis
18:00h MESA DE DEBATE
La edición de textos dramáticos para niños, niñas y  jóvenes.
 
DOMINGO 31
10:00h MESA DE DEBATE
Más allá de la dramaturgia. Escuela y teatro.
12:00h CONFERENCIA
Escribir para públicos jóvenes, una conquista de la libertad.
Impartida por Suzanne Lebeau
14:00h APERITIVO DE DESPEDIDA Y CIERRE DE LAS JORNADAS
 
Información
Lugar: Sala Beckett – Carrer de Pere IV, 228-232, Barcelona.
Fecha:

 • Taller – 27 a 30 de marzo del 2019.
 • Jornadas – 29 a 31 de marzo del 2019.

Precios de inscripción:

 • Taller Suzanne Lebeau (incluye acceso a las Jornadas): 200 €
 • Jornadas: 80 € (socios ASSITEJ, TTP o SGAE: 50 €)

Más información y contacto:
http://dramaturgiaparalainfanciaylajuventud.com
TTP, Abigail Ballester – (+34) 649 567 851
ASSITEJ, Gonzalo Moreno – (+34) 675 804 169
 
Organiza:

 
 
 
 
Colabora:

 
 
 
 
 
Departament de Cultura
 
 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a