Notícies

Subvencions per traducció i adaptació de texts i produccions escèniques

L’Institut Ramon Llull obre la convocatòria de Subvencions en règim de concurrència competitiva a la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, persones físiques empresàries i persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Accions subvencionables

Es consideren despeses subvencionables les corresponents als costos de traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques.

Requisits

En el cas de textos dramàtics, llibrets d’òpera i textos de repertori coral:

– La llengua original ha de ser el català o l’occità (en la seva varietat aranesa).
– El text ha d’haver estat estrenat, publicat o premiat en els darrers sis anys, incloent l’any de la convocatòria, en el marc de circuits professionals.
– La traducció s’ha de portar a terme durant l’any de la convocatòria.

En el cas de produccions escèniques:

– El text ha d’haver estat escrit originalment -totalment o parcial- en llengua catalana, occitana (en la seva varietat aranesa) o castellana.
– La traducció i/o adaptació i/o subtitulació s’ha de portar a terme durant l’any de la convocatòria.

Termini de realització

El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció finalitza, com a màxim, el 31 de gener de l’any següent al de la convocatòria.

Dotació pressupostària

60.000,00 euros.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5. La quantitat màxima atorgada per sol·licitud és de 4.500,00 euros.

La despesa mínima, realitzada i justificada de l’activitat subvencionada, exigible per poder considerar acomplerts l’objectiu i la finalitat de la subvenció és del 60%. L’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

L’import màxim subvencionable per la traducció i/o adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d’òpera, textos de repertori coral i produccions escèniques és de 4.500,00 euros per sol·licitud.

Lloc de presentació

– Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

– Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

De l’1 al 16 de març de 2022, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8607 de 16.02.2022)Bases reguladores (DOGC núm. 8600 de 07.02.2022)

Observacions

S’ha de presentar una única sol·licitud per text dramàtic, llibret d’òpera, text de repertori coral o producció escènica independentment del nombre de llengües a les quals es vulguin fer les traduccions i/o adaptacions i/o subtitulacions per a les quals es demani la subvenció.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a