Notícies

Subvencions per respondre a les despeses financeres derivades de l'obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions establertes mitjançant conveni entre l'Institut Català de Finances i l'Institut Català de les Empreses Culturals (Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
La concessió de subvencions per respondre a les despeses financeres meritades de l’1 de gener al 31 de desembre de 2014 derivades de l’obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions establertes mitjançant el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de Finances i l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la creació d’instruments financers, mitjançant l’atorgament de préstecs per finançar les empreses culturals, de data 30 d’abril de 2012. Les persones interessades poden consultar aquest conveni a l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals, situada al passatge de la Banca, 1-3, 3a planta, 08002 Barcelona, i a l’adreça d’Internet http://cultura.gencat.cat/web/sites/cultura/.content/icic/documents/arxiu_icic/ICIC-ICF-PRESTECS-FINANCAMENT-INVERSIONS-EMPRESES-CULTURALS.pdf.
Beneficiaris
Únicament poden optar a les subvencions les empreses culturals privades i les entitats privades culturals sense ànim de lucre que hagin obtingut un préstec en el marc del conveni que indica la base 1.1.
Despeses subvencionables
La quantia de la subvenció és del 100% de l’interès fix meritat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014, que és del 4%, que la persona sol·licitant ha abonat a l’Institut Català de Finances.
Requisits
Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits següents: a) Haver signat durant l’any 2012 un contracte de préstec amb l’Institut Català de Finances en les condicions que estableix el conveni esmentat a la base 1.1.
b) No haver incomplert les condicions del contracte de préstec.
c) En el cas que la persona sol·licitant hagi signat més d’un contracte de préstec al qual fa referència la base 1.1, ha de presentar una sol·licitud per contracte.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta Resolució és de 46.120,00 euros.
Quantia
 L’import de la subvenció acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, d’acord amb l’Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública (DOGC núm. 6297 de 21.1.2013), a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
Termini de presentació
El termini per a la presentació de sol·licituds és de l’1 al 29 d’octubre de 2015, ambdós inclosos.
Normativa

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a