Notícies

Subvencions per la Mobilitat d’artistes: música i arts escèniques

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions en l’àmbit de la música i de les arts escèniques.

Objecte

Despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar a actuacions i/o gires fora del domini lingüístic del català en l’àmbit de la música i de les arts escèniques entre l’1 de febrer i el 15 de maig de 2021 que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla). També inclouen actuacions i/o gires dins del domini lingüístic del català, sempre que siguin fora de la comunitat autònoma de l’artista o grup.

També és objecte de la convocatòria que l’actuació o gira per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat o s’hagi anul·lat, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, dins dels terminis establerts a la convocatòria. En el cas de les activitats anul·lades per causa d’aquesta crisi sanitària es finançaran les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses.

S’ha d’haver realitzat un mínim de 10 actuacions els últims 4 anys anteriors a la convocatòria. En els casos d’artistes i/o grups amb una trajectòria inferior a 4 anys o amb més de 12 integrants el nombre mínim és de 5 actuacions.

S’entén per artista tant l’artista individual, com el grup, la companyia o formació.

S’entén per actuació:

  • Un actuació aïllada.
  • Les activitats consecutives en el mateix equipament.

S’entén per gira una sèrie d’actuacions consecutives d’un artista en diferents localitats.

Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques, les persones físiques empresàries i les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Sol·licituds

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 150 euros per artista i convocatòria.

L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 20.000 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 20.000 euros per convocatòria i per artista.

L’import màxim que pot aconseguir cada artista en les convocatòries de l’Institut Ramon Llull en el cas de presentar sol·licitud en diferents disciplines, és d’un màxim de 20.000 euros, tenint en compte els imports màxims establerts a cadascuna de les bases que regeixen cada convocatòria.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega (incloses les despeses relatives als documents d’admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

També es consideren despeses subvencionables:

– Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’/les actuació/ons corresponents, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.

– Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

En el cas de les actuacions/gires anul·lades a causa de la situació excepcional generada pel COVID 19, únicament es consideraran despeses subvencionables aquelles realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses i tampoc s’hagin obtingut vals que es puguin bescanviar per desplaçaments o allotjaments futurs.

En el cas de realitzar una actuació aïllada o varies actuacions consecutives en el mateix equipament, s’acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de l’artista i de l’equip tècnic necessari per a la realització de l’actuació, el transport de la càrrega i l’allotjament.

En el cas de l’allotjament es podran imputar com a despesa subvencionable les nits corresponents als dies d’actuació i, si escau, la nit anterior a la primera actuació.

És també despesa subvencionable l’allotjament en ruta de l’artista.

Presentació de sol·licituds

Inici del termini: 25 de maig de 2021

Finalització del termini: 7 de juny de 2021

Presentació de sol·licituds i tota la informació AQUÍ

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a