Notícies

Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Presidència

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19, per a l’any 2020 (CLT39C).

Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la COVID-19

1. Es crea una línia de subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

2. Aquestes subvencions es regeixen per aquestes bases específiques i per les bases generals que consten a l’annex de l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural de 6 de febrer de 2017, publicat mitjançant la Resolució CLT/232/2017, de 7 de febrer, modificades pels acords del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural adoptats en les sessions del 28 de novembre del 2017 (Resolució CLT/2804/2017, de 30 de novembre), del 19 de febrer del 2018 (Resolució CLT/373/2018, de 28 de febrer) i del 28 de novembre del 2018 (Resolució CLT/2843/2018, de 30 de novembre).

Beneficiaris

Persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que el seu àmbit d’actuació principal tingui incidència a Catalunya, que realitzen activitats culturals remunerades i compleixen algun dels requisits següents:

a.1) Que tenien compromesa, aprovada o programada una o més actuacions professionals d’arts escèniques o música en espais escènics o musicals , o bé a l’aire lliure, com a actuació o direcció artística o per a la realització dels treballs tècnics de l’espectacle. S’exclouen les actuacions en festivals de música, que ja tenen una línia de subvencions específica.

a.2) Que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per desenvolupar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.

a.3) Que havien estat contractades per museus inscrits en el Registre de museus de Catalunya, equipaments patrimonials, equipaments que programin activitats de difusió literària, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.

a.4) Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.

a.5) Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns culturals mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.

a.6) Que tenien un encàrrec per realitzar traduccions i correccions de textos en català o aranès.

Entitats sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:

b.1) Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic que ha pagat una entrada.

b.2) Que tenien previst organitzar activitats relacionades o vinculades amb el patrimoni cultural amb públic que ha de pagar una entrada, festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, o bé festivals i esdeveniments similars d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Requisits

Entre d’altres:

a) S’ha d’acreditar de manera fefaent les activitats o espectacles culturals per als quals havia estat contractada o als quals s’havia compromès, o els serveis per als quals havia estat contractada o que tenia compromesos.

b) Les activitats que donen dret a la subvenció han d’haver estat cancel·lades per l’entitat o empresa organitzadora.

c) Els espectacles o activitats culturals cancel·lats que s’havien previst realitzar poden ser tant de dins del territori de Catalunya com de fora.

d) Els espectacles o activitats culturals cancel·lats s’han d’haver previst realitzar durant el període que determini la convocatòria de subvencions corresponent.

Termini de realització

Els espectacles o les activitats culturals cancel·lats s’han d’haver previst realitzar del 30 d’octubre al 31 de desembre del 2020.

Dotació pressupostària

3.715.000,00 euros.

Quantia

a) Per als supòsits que consten a l’apartat a.1 de la base 2, el 40% de l’import del caixet de cada espectacle o actuació.

b) Per a la resta de supòsits, un percentatge sobre l’import que el sol·licitant ha deixat d’ingressar per contractacions, per taquilla o per patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat, d’entre el 60% i el 80%.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer només per mitjans telemàtics, a través del portal de Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

Termini de presentació

Del 12 de novembre al 10 de desembre del 2020.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8268 de 11.11.2020)

Bases reguladores (DOGC núm. 8264 de 05.11.2020)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a