Notícies

Subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al suport a l’organització de premis i concursos que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.
Les bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l’organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a la base 1.1.
b) Les agrupacions de les empreses o entitats esmentades a l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses següents:
a) Les retribucions dels treballadors que participin en l’organització dels premis o concursos i la contractació de serveis externs per a l’organització.
b) La compra de material fungible.
c) El lloguer de l’espai on se celebri el premi o concurs, si no és propi.
d) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari si no són propis.
e) Les despeses de promoció i publicitat.
f) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que facin tasques per al projecte es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 15% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina que aporten al projecte.
g) Despeses de serveis i inversió en noves tecnologies destinats a obtenir informació dels participants en els premis o concursos (com ara enquestes, explotació de dades, etc.).
h) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) del personal de l’empresa o entitat sol·licitant i dels ponents, presentadors i jurats que participin directament en el premi o concurs.
En les despeses de desplaçament, en cap cas s’accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s’accepta una despesa de 0,30 euros/km i el cost dels peatges. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. També s’accepta el lloguer de vehicles.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i condicions següents:
a) La celebració del premi o concurs s’ha de dur a terme a Catalunya.
b) Fer servir el català com a llengua vehicular dels actes de celebració del premi o concurs com a mínim en un 50%.
c) Fer totes les activitats d’organització i celebració del premi o concurs dins de l’any de concessió de la subvenció.
d) S’han d’haver celebrat un mínim de dues edicions consecutives del premi o concurs objecte de la sol·licitud amb anterioritat a l’any de presentació de la sol·licitud.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 100.000,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és de l’11 d’abril al 4 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a