Notícies

Subvencions per al desenvolupament de públics

Departament de Cultura

Departament de Cultura1. Subvencions per a la realització de consultories de plans de desenvolupament de públics

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories que tinguin per objecte el disseny o la definició de plans de desenvolupament de públics.
La consultoria s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius que estableix el Pla de desenvolupament d’audiències, així com una planificació de les accions en el temps.
No s’admeten sol·licituds que tinguin un objecte substancialment igual que el de les consultories per a les quals a la persona sol·licitant se li hagi concedit un ajut de l’Institut Català de les Empreses Culturals durant els tres anys anteriors a la publicació de la convocatòria corresponent.
Aquestes subvencions tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013)

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de juny al 02 de juliol de 2019

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, els videojocs i les arts digitals, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.
També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural, o que es dediquin de forma continuada a la promoció, l’estudi i el foment de tot o part d’un àmbit o sector cultural dels que s’esmenten al paràgraf anterior.
No hi poden optar les entitats amb participació als seus òrgans de govern majoritàriament pública.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

2. Subvencions per implementar plans de desenvolupament de públics

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és l’adquisició o la implementació d’eines tecnològiques que ajudin a conèixer i a fidelitzar els públics amb relació als sectors de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), arts visuals, audiovisual, llibre, música, videojocs i arts digitals.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 de juny al 02 de juliol de 2019

Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Cal que eviteu navegar amb Internet Explorer versió 8 o inferior.
Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s’indiquen a la base 1.
També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre que representin un col·lectiu de professionals, empreses o entitats d’un sector cultural, o que es dediquin de forma continuada a la promoció, l’estudi i el foment de tot o part d’un àmbit o sector cultural dels que s’esmenten a la base 1.
Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a