Notícies

Subvencions per a les despeses financeres derivades de l'obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions que estableix el conveni entre l'Institut Català de Finances i l'Institut Català de les Empreses Culturals (Convocatòria)

Departament de Cultura
Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses financeres derivades de l’obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions que estableix el conveni entre l’Institut Català de Finances i l’Institut Català de les Empreses Culturals.
L’objecte de les bases és la concessió de subvencions per a les despeses financeres meritades en el període que especifiqui la convocatòria corresponent, derivades de l’obtenció de préstecs per a actiu fix i circulant en les condicions que estableix el Conveni de col·laboració entre l’Institut Català de Finances i l’Institut Català de les Empreses Culturals per a la creació d’instruments financers, mitjançant l’atorgament de préstecs per finançar les empreses culturals, de data 30 d’abril de 2012.
Beneficiaris
Únicament poden optar a les subvencions les empreses culturals privades i les entitats privades culturals sense ànim de lucre que hagin obtingut un préstec en el marc del conveni que indica la base 1.1.
Requisits
a) Haver signat durant l’any 2012 un contracte de préstec amb l’Institut Català de Finances en les condicions que estableix el conveni esmentat a la base 1.1.
b) No haver incomplert les condicions del contracte de préstec.
c) En el cas que la persona sol·licitant hagi signat més d’un contracte de préstec al qual fa referència la base 1.1, ha de presentar una sol·licitud per contracte.
Característiques
El pagament del 100% de la subvenció es tramita a partir de la seva concessió i publicació.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta Resolució és de 76.120,00 euros.
Quantia
La quantia de la subvenció és del 100% de l’interès fix meritat en el període que especifiqui la convocatòria corresponent, que és del 4%, que la persona sol·licitant ha abonat a l’Institut Català de Finances.
L’import de la subvenció acumulada amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no pot superar els 200.000,00 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).
Termini de presentació
El termini per a la presentació de sol·licituds és del 2 al 25 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a