Notícies

Subvencions per a l'edició de revistes culturals (Convocatòria)

Organisme atorgant
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Objecte
Es convoquen per a l’any 2015 subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment de l’edició d’aquelles revistes de cultura que contribueixin a l’enriquiment del patrimoni bibliogràfic espanyol, escrites en castellà o en les llengües cooficials de les comunitats autònomes.
Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes subvencions les empreses i institucions sense fins de lucre que tinguin com a activitat, única o entre d’altres, l’edició de revistes culturals i que acreditin la publicació ininterrompuda de la revista durant l’any 2014.
Les entitats, legalment constituïdes, en el moment del pagament de l’ajut, han de tenir establiment permanent a Espanya, en un Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. Les institucions sense fins de lucre podran tenir un àmbit estatutari nacional o internacional, sent automàticament excloses les que tinguin un àmbit exclusivament provincial o autonòmic.
Requisits
Les revistes objecte de subvenció han de complir els requisits quan s’editen en paper:
a) Ser publicacions periòdiques, amb un tiratge mínim de 1.500 exemplars i màxima de 15.000, editades en sèrie contínua amb un mateix títol, a intervals regulars o irregulars, de manera que els exemplars de la sèrie portin una numeració consecutiva i estiguin datats, amb un preu de venda al públic marcat.
b) Tenir una periodicitat màxima mensual i una mínima semestral. En el cas de revistes que s’editen a intervals irregulars, el període entre un nombre i un altre ha d’estar comprès entre un i sis mesos. S’acceptarà l’existència de nombres dobles i triples excepte en el cas de les revistes semestrals.
Així mateix, les revistes objecte de subvenció editades en format digital hauran de complir els següents requisits:
a) Ser publicacions periòdiques, amb un domini propi i un preu de venda al públic. Les revistes poden estar editades en sèrie contínua amb un mateix títol, a intervals regulars o irregulars, de manera que els exemplars de la sèrie portin una numeració consecutiva i estiguin datats, o bé actualitzar els seus continguts de forma independent, sense que hi hagi numeració. En el primer cas hauran de trobar disponibles en una plataforma de distribució de continguts digitals. En el segon, hauran d’acreditar que el 2014 van comptar amb un nombre mitjà de visites superior a 1.500 per mes.
b) Les revistes que s’editen de forma contínua, datades i amb un nombre, han de tenir una periodicitat màxima mensual i una mínima semestral. En el cas de publicacions que actualitzin els seus continguts de forma independent, a intervals irregulars, la incorporació de nous continguts s’ha de fer amb una periodicitat mínima semestral.
Termini de realització
Aquesta convocatòria es destina exclusivament a l’edició dels números corresponents a l’any 2015, segons la periodicitat anual de cada revista.
Dotació pressupostària
L’import de la subvenció serà, com a màxim, de 630.000 euros per a empreses, y 300.000 per a institucions sense fins lucratius.
Quantia
Amb càrrec a aquesta convocatòria no es podrà finançar més del 50% del cost de l’edició de la publicació, entenent per tal la totalitat dels costos que suposi per a l’entitat la producció, distribució i comercialització de la revista. El 50% restant necessàriament haurà de finançar amb càrrec als fons propis de l’editorial.
Lloc de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, situat a la plaza del Rey, 1, 28004 de Madrid.
Els interessats que vulguin, sempre que tinguin un certificat de signatura electrònica vàlida, podran presentar les sol·licituds a través de la seu electrònica del Ministeri (https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica/)
Termini de presentació
El termini de presentació de sol · licituds serà de vint-i-cinc dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació d’aquesta convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Normativa

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a