Notícies

Subvencions realització de consultories

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals 

 

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l’editorial, la musica, l’audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:
1. Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte la millora de l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses culturals.

2. Consultoria cultura preferent,
 amb quatre submodalitats segons l’objecte:
a) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics.
b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.
c) Els plans de sostenibilitat mediambiental.
d) L’elaboració d’un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.
Beneficiaris
Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, la musica, l’audiovisual i de la cultura digital, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.
També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.
Despeses subvencionables
Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l’empresa de consultoria externa per a la realització de les consultories, que en cap cas poden incloure les despeses d’implementació de les accions recomanades per la consultoria ni les despeses per al desenvolupament de programari o d’aplicacions informàtiques.
Requisits
Per poder optar a les subvencions s’han de complir els requisits i les condicions següents, a banda dels que preveu la base general 3:
a) La consultoria l’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant que tingui una solvència tècnica, que consisteix en haver dut a terme com a mínim dues consultories a favor d’empreses o d’entitats terceres durant els tres anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.
b) Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, com a màxim dues sol·licituds de qualsevol de les modalitats que estableix la base 1.
c) La consultoria s’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.
d) Quan l’import de la consultoria iguali o superi els 15.000 euros, sense incloure l’IVA, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes d’empreses diferents amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient que el presti o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar amb la sol·licitud, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i d’economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
Característiques
La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s’ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d’incloure una definició de l’estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.

VISITEU EL WEB PER MÉS INFORMACIÓ 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a