Notícies

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (Convocatòria)

Departament de Cultura
Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals, en règim de concurrència no competitiva pel que fa a les sol·licituds de consultoria cultura diagnosi, i en règim de concurrència competitiva pel que fa la consultoria cultura específica i a la consultoria cultura preferent.
L’objecte d’aquesta línia de subvencions, Programa consultoria cultura, és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, discogràfic i musical, de l’audiovisual i de l’arquitectura, en les modalitats següents:
1.1 Consultoria cultura diagnosi. Es tracta d’una aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió de l’empresa o entitat, amb l’objectiu de detectar els factors estratègics clau per al seu desenvolupament i la millora de la seva competitivitat, i a partir d’això, establir les propostes de millora.
1.2 Consultoria cultura preferent. La consultoria cultura preferent té tres modalitats segons l’objecte:
– La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o serveis que ofereixen.
– La digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o serveis que ofereixen.
– L’elaboració d’un pla estratègic o redefinició del model de negoci.
1.3 Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en línies d’actuació que contribueixin a millorar l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i entitats culturals.
Beneficiaris
1. Persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, del videojoc, del multimèdia, discogràfic i musical, de l’audiovisual i de l’arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.
2. Entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.
Despeses subvencionables
Només es consideren subvencionables les despeses de contractació del consultor o consultora extern per a la realització de les consultories, que en cap cas poden incloure despeses per al desenvolupament de programari o aplicacions informàtiques.
Requisits
1. Per a la consultoria cultura diagnosi:
a) Ha de seguir el model que estableix l’Institut Català de les Empreses Culturals, que està disponible al Servei de Desenvolupament Empresarial de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de l’Institut Català de les Empreses Culturals (passatge de la Banca, 1-3, 08002, Barcelona) i a l’adreça d’Internet http://www.gencat.cat/cultura/subvencionsicec.
b) Pel que fa a l’empresa consultora, ha de tenir una solvència tècnica adequada, que valorarà la Comissió de Valoració que estableix la base general 10.3.
c) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 20 de desembre del mateix any.
d) Ha d’estar pressupostada o facturada per un import d’entre 1.000,00 i 1.500,00 euros, sense impostos.
2. Per a la consultoria cultura preferent:
a) Pel que fa a l’empresa consultora, ha de tenir una solvència tècnica adequada, que valorarà la Comissió de Valoració que estableix la base general 10.3.
b) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 20 de desembre del mateix any.
c) Ha d’estar pressupostada o facturada per un import d’entre 2.500,00 i 3.500,00 euros, sense impostos.3. Per a la consultoria cultura específica:
a) Pel que fa a l’empresa consultora, ha de tenir una solvència tècnica adequada, que valorarà la Comissió de Valoració que estableix la base general 10.3.
b) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 20 de desembre del mateix any.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 70.000,00 euros.
Quantia
1. Per fer una consultoria cultura diagnosi, l’import de la subvenció és del 80% del pressupost de la consultoria, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros. En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment.
2. Per fer una consultoria cultura preferent, l’import de la subvenció és del 70% del pressupost de la consultoria, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.
3. Per fer la consultoria cultura específica, la subvenció es concedeix tenint en consideració les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.
El percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat en referència al cost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o factura de la consultoria.
3. De 41 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o factura de la consultoria.
4. De 31 punts a 40 punts: fins al 30% del pressupost total o factura de la consultoria.
L’import de la subvenció té una quantia màxima de 3.500,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).
Termini de presentació
El període per presentar sol·licituds és del 28 de gener al 7 de març de 2016, ambdós inclosos.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a