Notícies

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura, en les modalitats següents:
1 Consultoria cultura preferent. La consultoria cultura preferent té tres submodalitats segons l’objecte:
– La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.
– La digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s’ofereixen.
– L’elaboració d’un pla estratègic o la redefinició del model de negoci.
2 Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en línies d’actuació que contribueixin a millorar l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i de les entitats culturals.

Beneficiaris

– Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, de la cultura digital i de l’arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.
– Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.
– No poden optar-hi les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública.

Despeses subvencionables

Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l’empresa de consultoria externa per a la realització de les consultories, que en cap cas poden incloure les despeses d’implementació de les accions recomanades per la consultoria ni les despeses per al desenvolupament de programari o d’aplicacions informàtiques.

Requisits

a) L’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant, que tingui una solvència tècnica, consistent en haver dut a terme, almenys, dues consultories a favor d’empreses o d’entitats terceres durant els dos anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.
b) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.

Dotació pressupostària

100.000,00 euros.

Quantia

Per fer una consultoria cultura preferent, el percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 70% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 41 punts a 60 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
4. De 31 punts a 40 punts: fins al 40% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
Per fer la consultoria cultura específica, el percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 41 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
3. De 31 punts a 40 punts: fins al 30% del pressupost total o de la factura de la consultoria.
L’import de la subvenció té una quantia màxima de 3.500,00 euros

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).
Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.

Termini de presentació

El període per a la presentació de sol·licituds és del 8 de febrer al 8 de març de 2018, ambdós inclosos.

Normativa

Observacions

El termini per a la presentació de la justificació és fins al 30 de novembre de l’any de concessió de l’ajut, sense que hi hagi possibilitat d’establir pròrrogues.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a