Notícies

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals (Bases reguladores)

Departament de Cultura
Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’editorial, el musical, l’audiovisual, la cultura digital i l’arquitectura, en les modalitats següents:
1. Consultoria cultura diagnosi. És una anàlisi de les diferents àrees de gestió de l’empresa o entitat, amb l’objectiu de detectar els factors estratègics clau per al seu desenvolupament i la millora de la seva competitivitat, i a partir d’això, establir propostes de millora.
2 Consultoria cultura preferent. La consultoria cultura preferent té tres submodalitats segons l’objecte: – La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o serveis que s’ofereixen. – La digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o serveis que s’ofereixen. – L’elaboració d’un pla estratègic o redefinició del model de negoci.
3 Consultoria cultura específica. La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en línies d’actuació que contribueixin a millorar l’organització, la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i entitats culturals.
Beneficiaris
– Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, editorial, musical, audiovisual, la cultura digital i l’arquitectura, i que compleixin els requisits que estableix la base 3.
– Així mateix, poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya, l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses culturals i que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits esmentats abans.
– No poden optar-hi les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública.
Despeses subvencionables
Només es consideren subvencionables les despeses de contractació de l’empresa de consultoria externa per a la realització de les consultories, que en cap cas poden incloure les despeses d’implementació de les accions recomanades per la consultoria ni les despeses per al desenvolupament de programari o aplicacions informàtiques.
Requisits
Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels que preveu la base general 3, els requisits i les condicions següents:
1. Per a la consultoria cultura diagnosi:
a) L’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant, que tingui una solvència tècnica, consistent en haver dut a terme, almenys, dues consultories a favor d’empreses o entitats terceres durant l’any anterior al de presentació de la sol·licitud.
b) L’informe de consultoria (que s’ha de presentar en el moment de la justificació) ha de seguir el model (per a empreses o entitats, segons que correspongui) que estableix l’Institut Català de les Empreses Culturals, que està disponible a l’adreça d’Internet
http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-la-realitzacio-de-consultories-per-a-empreses-o-entitats-culturals.
c) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.
d) Ha d’estar pressupostada o facturada per un import d’entre 1.000,00 i 1.500,00 euros, sense comptar els impostos.
2. Per a la consultoria cultura preferent: 
a) L’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant, que tingui una solvència tècnica, consistent en haver dut a terme, almenys, dues consultories a favor d’empreses o entitats terceres durant l’any anterior al de presentació de la sol·licitud.
b) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.
c) Ha d’estar pressupostada o facturada per un import d’entre 2.500,00 i 3.500,00 euros, sense impostos.
3. Per a la consultoria cultura específica: 
a) L’ha d’elaborar una empresa de consultoria externa a l’empresa o entitat sol·licitant, que tingui una solvència tècnica, consistent en haver dut a terme, almenys, dues consultories a favor d’empreses o entitats terceres durant l’any anterior al de presentació de la sol·licitud.
b) S’ha de fer durant l’any de concessió de l’ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.
Quantia
1. Per fer una consultoria cultura diagnosi, l’import de la subvenció és del 80% del pressupost de la consultoria, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros. En cas que, atès el nombre de sol·licituds admeses i les disponibilitats pressupostàries, no sigui possible subvencionar la totalitat de les quanties esmentades, aquestes es redueixen proporcionalment.
2. Per fer una consultoria cultura preferent, la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7, sempre que l’import acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors no superi els 200.000,00 euros.
El percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 70% del pressupost total o factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del pressupost total o factura de la consultoria.
3. De 41 punts a 60 punts: fins al 50% del pressupost total o factura de la consultoria.
4. De 31 punts a 40 punts: fins al 40% del pressupost total o factura de la consultoria.
3. Per fer la consultoria cultura específica, la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris de valoració que estableix la base 7.
El percentatge màxim de l’import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:
1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o factura de la consultoria.
2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o factura de la consultoria.
3. De 41 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o factura de la consultoria.
4. De 31 punts a 40 punts: fins al 30% del pressupost total o factura de la consultoria.
L’import de la subvenció té una quantia màxima de 3.500,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.
Normativa
Observacions
Es tracta de Bases reguladores. Encara no publicada convocatòria.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a