Notícies

Subvencions per a la mobilitat individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música.

Oberta la convocatòria de subvencions per a la mobilitat individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música de l’any 2021 de l’Institut Ramon Llull.

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva per a la mobilitat individual en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música que es dugui a terme de l’1 de gener al 30 de setembre de 2021.

Tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la mobilitat individual de dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d’escena i orquestra, cineastes i intèrprets (en endavant, creadors/es), que tinguin per finalitat impulsar la projecció del teixit creatiu català fora de Catalunya en l’àmbit de l’audiovisual, les arts escèniques i la música, i que consisteixin en:

L’assistència del/de la creador/a a l’estrena de la seva obra, tan presencial com virtual, en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

La presentació d’una obra audiovisual en el marc de festivals i mostres (fins a dues persones com a màxim de l’equip artístic).

L’assistència de les persones nominades i/o premiades al lliurament de premis en l’àmbit de l’audiovisual, les arts escèniques i la música (fins a dues persones com a màxim de l’equip artístic).

La participació individual en una residència artística de creació en l’àmbit de l’audiovisual, les arts escèniques i la música.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions persones físiques, persones físiques empresàries i persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Despeses subvencionables

Les despeses del desplaçament que no hagin estat assumides per un tercer (bitllets d’avió, tren, vaixell, autocar, lloguer de vehicle i quilometratge de vehicle propi o llogat)

Les despeses del transport de càrrega i seient extra en el cas de material necessari per portar a terme l’activitat (incloses les despeses relatives als documents d’admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

També es consideren despeses subvencionables:

a) Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’activitat corresponent, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.

b) Si escau, les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

Requisits

Que el/la creador/a hagi estat convidat/da per l’entitat organitzadora de l’activitat.

Que l’activitat per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat o s’hagi anul·lat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 dins dels terminis establerts a la convocatòria.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de la convocatòria és de 20.000,00 euros.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser del 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5.

L’import mínim que s’atorgarà per sol·licitud i per creador/a és de 150,00 euros.

L’import màxim que s’atorgarà per sol·licitud i per creador/a és de 3.500,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar de la manera següent:

a) Pel cas de persones sol·licitants espanyoles:

  • Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
  • Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui del 15 de setembre al 4 d’octubre de 2021, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8466 de 27.07.2021)

Bases reguladores (DOGC núm. 8334 de 05.02.2021)


Comparteix-ho:

1 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a