Notícies

Subvencions per a la mobilitat de creadors/es en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música (Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la mobilitat de creadors/es en els àmbits de l’audiovisual, les arts escèniques i la música.

La concessió de subvencions per a la mobilitat fora de Catalunya de dramaturgs/es, compositors/es, coreògrafs/es, directors/es d’escena i orquestra, cineastes i intèrprets (en endavant, creadors/es), que tinguin per finalitat impulsar la projecció de la creació catalana a l’exterior.

No són objecte d’aquestes bases:

– La participació en activitats formatives dins o fora de l’àmbit acadèmic

– L’assistència i la participació en congressos, jornades, conferències, seminaris, esdeveniments de caràcter acadèmic, esdeveniments organitzats en l’àmbit docent o bé en el marc de cursos o tallers de formació

– La participació com a intèrpret en actuacions, performances i/o concerts

– La realització de showcases

– L’assistència a fires i mercats

– Les activitats portades a terme en circuits no professionals

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions persones físiques, persones físiques empresàries i persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.

Accions subvencionables

L’assistència del/de la creador/a a l’estrena de la seva obra, tan presencial com virtual, en l’àmbit de les arts escèniques i la música.

La presentació d’una obra audiovisual en el marc de festivals i mostres (fins a dues persones com a màxim de l’equip artístic).

L’assistència de les persones nominades i/o premiades al lliurament de premis en l’àmbit de l’audiovisual, les arts escèniques i la música (fins a dues persones com a màxim de l’equip artístic).

Despeses subvencionables

– Les despeses del desplaçament que no hagin estat assumides per un tercer (bitllets d’avió, tren, vaixell, autocar, lloguer de vehicle i quilometratge de vehicle propi o llogat)

– Les despeses del transport de càrrega i seient extra en el cas de material necessari per portar a terme l’activitat (incloses les despeses relatives als documents d’admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

– També es consideren despeses subvencionables:

a) Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’activitat corresponent, sempre i quan aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.

b) Si escau, les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

Requisits

– Que el/la creador/a hagi estat convidat/da per l’entitat organitzadora de l’activitat.

– Que l’activitat per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat o s’hagi anul·lat a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 dins dels terminis establerts a la convocatòria.

Dotació pressupostària

15.000,00 euros

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser del 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5.

L’import mínim que s’atorgarà per sol·licitud i per creador/a és de 150,00 euros.

L’import màxim que s’atorgarà per sol·licitud i per creador/a és de 3.500,00 euros.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud i per creador/a ha de ser igual o superior a 150,00 euros. L’import màxim subvencionable per sol·licitud i per creador/a és de 3.500,00 euros.

Lloc de presentació

– Les persones físiques preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.

– Les persones físiques empresàries i les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui del 21 de setembre al 5 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8724 de 04.08.2022)Bases reguladores (DOGC núm. 8600 de 07.02.2022)

Observacions

S’ha de presentar una única sol·licitud per una o més activitats establertes a la base 1.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a