Notícies

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques (Bases reguladores)

Organisme atorgant
INSTITUT RAMON LLULL
Objecte
Aquestes bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en aquestes bases.
No poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:
a) Els organismes públics.
b) Les entitats organitzadores de les actuacions objecte d’aquestes subvencions.
c) Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l’Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.
Despeses subvencionables
Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.
L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 1.500,00 euros. L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.
Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.
Característiques
Es poden presentar fins a un màxim de 5 sol·licituds per artista i per convocatòria. L’import de la sol·licitud ha de ser igual o superior a 1.500,00 euros.
Quantia
La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 10.000,00 euros per convocatòria i per artista.
Lloc de presentació
S’ha de presentar una sol·licitud per cada actuació (tant si es tracta d’una representació aïllada, com de vàries representacions correlatives o en el marc d’una temporada) o per cada gira que es dugui a terme.
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar de la manera següent:
a) Pel cas de sol·licitants espanyols:
– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona). En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
b) Pel cas de sol·licitants estrangers:
– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l’Institut Ramon Llull la sol.licitud i la documentació que s’hi adjunta s’ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds es fixa en la convocatòria.
Normativa
Observacions
Pendent de convocatòria

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a