Notícies

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música durant l’any 2017 – 02/L0179 U10 N (Convocatòria)

Organisme atorgant
INSTITUT RAMON LLULL
Objecte
Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música que es duguin a terme entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2017.
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases.
No poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions:
a) Els organismes públics.
b) Les entitats organitzadores de les actuacions objecte d’aquestes subvencions.
c) Els sol·licitants que tinguin un deute pendent amb l’Institut Ramon Llull reconegut per resolució ferma del seu director.
Despeses subvencionables
Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.
És també despesa subvencionable l’allotjament en ruta de l’artista.
L’import mínim subvencionable és:
– en el supòsit de fins a 2 persones: 1.500,00 euros.
– en el supòsit de 3 persones o més: 2.500,00 euros.
L’import màxim subvencionable és de: 8.000,00 euros per artista i per convocatòria.
Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.
Característiques
Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.
Dotació pressupostària
Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 80.000,00 euros.
Quantia
La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 8.000,00 euros per convocatòria i per artista. L’import màxim que pot aconseguir cada artista anualment en les convocatòries de l’Institut Ramon Llull per aquests conceptes és de 10.000,00 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar de la manera següent:
a) Pel cas de sol·licitants espanyols: 
– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
b) Pel cas de sol·licitants estrangers:
– Les persones físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Quan es tracti de la primera vegada que se sol·licita una subvenció a l’Institut Ramon Llull la sol.licitud i la documentació que s’hi adjunta s’ha de presentar sempre en format paper i no es podrà fer per mitjans telemàtics.
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
Termini de presentació
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 27 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a