Notícies

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques per a l’any 2019 (2a. Convocatòria)

Organisme atorgant

INSTITUT RAMON LLULL

Objecte

Obrir la segona convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions i/o gires d’espectacles fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques que es duguin a terme entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2019.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament, allotjament i/o al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.
L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 600 euros. L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 10.000,00 euros.

Termini de realització

El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d’un mes a comptar a partir de l’acabament de l’última actuació realitzada.

Dotació pressupostària

150.000,00 euros.

Quantia

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 10.000,00 euros anuals per artista. L’import màxim que pot aconseguir cada artista anualment en les convocatòries de l’Institut Ramon Llull pels conceptes de desplaçament, allotjament i transport de càrrega és de 10.000 euros.
L’import mínim que s’atorgarà per sol·licitud – sempre que s’hagi assolit la puntuació mínima establerta a la base 9 – serà de 500 €.
La despesa mínima, realitzada i justificada del desplaçament, allotjament i/o del transport de la càrrega subvencionat, exigible per poder considerar acomplerts l’objectiu i la finalitat de la subvenció és del 60%. L’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

Lloc de presentació

Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar de la manera següent:
a) Pel cas de sol·licitants espanyols:
– Les persones físiques i físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Es podrà utilitzar també el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona) o bé en qualsevol dels registres i oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En el cas de presentar la sol·licitud en paper, el formulari normalitzat es troba al registre de l’Institut Ramon Llull i a Internet a la pàgina web http://www.llull.cat.
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
b) Pel cas de sol·licitants estrangers:
– Les persones físiques i físiques empresàries preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.
– Les persones jurídiques només per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

Termini de presentació

Fins al 25 de juny de 2019.

Normativa

Observacions

S’ha de presentar una sol·licitud per cada actuació (tant si es tracta d’una representació aïllada, com de vàries representacions consecutives tal com s’estableix en la base 1.1 o en el marc d’una temporada) o per cada gira que es dugui a terme en el termini establert a la convocatòria.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a