Notícies

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i la música (Correcció d'errades)

Organisme atorgant
INSTITUT RAMON LLULL
Objecte
Havent observat unes errades al text de les bases que regeixen la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i la música per a l’any 2016 (publicades al DOGC núm. 7101 de data 18 d’abril de 2016), se’n detallen les correccions oportunes:
A la base 9. Criteris de valoració (pàgina 7/13),  
On diu:
a) Importància territorial: la realització d’una o més actuacions en països on l’Institut Ramon Llull hi té oficina (Estats Units d’Amèrica, Alemanya, Regne Unit i França). (…)
b) El prestigi internacional i el caràcter prescriptor de l’equipament/s o festival/s que acull/en les actuacions en el circuit professional. (…) c) Tenir plataformes actives de comunicació professional actualitzades (webs i/o blogs com a mínim en dues llengües, una de les quals ha de ser l’anglès, francès o alemany). (…)
d) Interès i contingut del projecte. Es valoraran en funció dels paràmetres següents: (…)
Ha de dir:
b) Importància territorial: la realització d’una o més actuacions en països on l’Institut Ramon Llull hi té oficina (Estats Units d’Amèrica, Alemanya, Regne Unit i França). (…)
c) El prestigi internacional i el caràcter prescriptor de l’equipament/s o festival/s que acull/en les a actuacions en el circuit professional. (…)
d) Tenir plataformes actives de comunicació professional actualitzades (webs i/o blogs com a mínim en dues llengües, una de les quals ha de ser l’anglès, francès o alemany). (…)
e) Interès i contingut del projecte. Es valoraran en funció dels paràmetres següents: (…)
A la base 16 Justificació, al punt 16.4 (pàgina 7/13),  
On diu:
16.4 El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d’un mes a comptar a partir de l’acabament de l’última actuació realitzada.
En el cas que s’hagi realitzat l’última actuació i la resolució encara no hagi estat notificada, el termini per presentar els justificants és d’un mes a partir del dia de la notificació.
Ha de dir:
16.4 El termini de presentació de la documentació justificativa de la subvenció és d’un mes a comptar a partir de l’acabament de l’última actuació realitzada el desplaçament o transport de la càrrega de la qual hagi estat subvencionat.
En el cas que hagi finalitzat l’actuació a la qual es refereix el paràgraf anterior i la resolució encara no hagi estat notificada, el termini per presentar la documentació justificativa és de d’un mes a comptar a partir del dia de la notificació.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a