Notícies

Subvencions per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i la música (Convocatòria)

Organisme atorgant
INSTITUT RAMON LLULL
Objecte
Obrir la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i la música durant l’any 2016.
Les bases tenen com a objecte regir la concessió de subvencions per al desplaçament i transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques i la música, des de l’1 de setembre del 2015 i fins el 31 de desembre del 2016, que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior.
Beneficiaris
Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques que compleixin els requisits establerts en les bases.
Despeses subvencionables
Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents al desplaçament i al transport de la càrrega que no hagin estat assumides per un tercer.
L’import mínim subvencionable ha de ser igual o superior a 2.500,00 euros. L’import màxim subvencionable és de 15.000,00 euros.
Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.
Es considera despesa subvencionable l’IVA en la part que la persona beneficiària no pugui recuperar o compensar.
Requisits
– Que l’import de la sol·licitud i de la despesa justificada sigui igual o superior a 2.500 euros.
– Que, per a la realització de les actuacions, es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla).
– Que, en el supòsit de fins a 12 persones, els desplaçaments pels quals se sol·liciti la subvenció, corresponguin a un mínim de quatre actuacions (emmarcades o no en una gira) en dos o més països.
– Que, en el supòsit de 13 persones o més, els desplaçaments pels quals se sol·liciti la subvenció, corresponguin a un mínim de dues actuacions (emmarcades o no en una gira) en dos o més països.
– Que l’inici del desplaçament sigui des de Catalunya, així com la seva finalització.
Dotació pressupostària
Establir que la dotació màxima de la convocatòria és de 345.000,00 euros.
Quantia
La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 10.000,00 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds i els altres tràmits associats al procediment de concessió i justificació de les subvencions s’han de realitzar preferentment per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull. Excepcionalment, es podrà utilitzar el canal presencial, mitjançant la presentació de la sol·licitud al registre de la seu de Barcelona (Avinguda Diagonal 373, 08008 Barcelona).
Termini de presentació
Establir que el termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb la base vuitena, sigui des de l’endemà de la data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 9 de maig de 2016, ambdós inclosos.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a