Notícies

Subvencions per a la creació de públics per a la cultura (Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a la creació de públics per a la cultura.
Les bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al foment de projectes i activitats adreçats a la creació, captació o increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats següents:
a) Projectes i activitats professionals dels àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música que tinguin com a objectiu la formació, adreçats a persones que no siguin professionals dels àmbits indicats.
b) Suport a l’organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporada, que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.
Beneficiaris
En la modalitat a) de la base 1.1), poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la formació de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música.
b) Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.
En la modalitat b) de la base 1.1) poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, o entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música.
b) Agrupacions de les empreses o entitats esmentades en l’apartat a), tot i que no tinguin personalitat jurídica.
Despeses subvencionables
Respecte de les dues modalitats previstes a la base 1.1), són subvencionables:
a) Les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció del personal de l’empresa o entitat sol·licitant i dels ponents, formadors, presentadors i jurats que participin directament en el projecte o activitat proposada. Les despeses han de ser imputables a activitats específiques i clarament identificables.
b) El lloguer de sales.
c) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari.
d) Les despeses de promoció, publicitat i publicacions.
e) Fins a un 10% de les despeses indirectes o generals, d’acord amb la base general 5.4.
Respecte de la modalitat a) de la base 1.1), són també subvencionables:
a) Els honoraris o retribucions dels formadors, ponents i personal.
b) El material didàctic: les despeses de preparació i la reproducció.
Respecte de la modalitat b) de la base 1.1), són també subvencionables:
a) Els honoraris o retribucions dels treballadors participants en l’organització dels premis o concursos.
b) La compra de material fungible.
Requisits
Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i condicions següents:
a) Dur a terme l’activitat a Catalunya.
b) Fer servir el català com a llengua vehicular de l’activitat com a mínim en un 50%.
c) Fer l’activitat dins del termini comprès entre el primer dia hàbil del mes d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció i l’últim dia hàbil del mes de setembre de l’any de concessió de la subvenció.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 465.317,23 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).
Termini de presentació
El període per presentar sol·licituds és del 19 de gener al 16 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a