Notícies

Subvencions per a activitats de teatre de caràcter professional per a l'any 2019 (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Obrir la convocatòria en l’àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de teatre de caràcter professional per a l’any 2019.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:
a) Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del teatre.
b) Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat a) i la resta de les bases.

Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable:
a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. Se n’exclouen la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.
b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de creació, producció i estrena d’un espectacle de teatre (assajos, disseny d’escenografia, llums, vestuari, residències, etc.).
c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l’exhibició d’espectacles: gires d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa producció o d’un repertori.
d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats professionals de difusió de teatre, en forma de festival, mostra o similar. Se n’exclouen les fires de caràcter comercial.

Requisits

Per optar als ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que determina la base general 4, així com els que s’estableixen a continuació:
a) En cas d’activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), nova creació, producció i presentació pública d’espectacles (modalitat b de la base 1.1) i exhibició d’espectacles (modalitat c de la base 1.1), les persones sol·licitants han de presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de tres modalitats.
b) En cas d’activitats de difusió (modalitat d de la base 1.1), les persones sol·licitants han de presentar una única sol·licitud, diferent de la presentada per la resta de modalitats, si escau.
c) En cas d’activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), aquesta ha de ser presencial. Les activitats han de ser de pagament i s’han de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.
d) En cas de nova creació, producció i presentació pública d’espectacles (modalitat b de la base 1.1), aquests s’han d’estrenar a Catalunya durant l’any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de 10 representacions a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos després de la data de l’estrena. No computen les actuacions fetes en locals d’assaig.
e) En cas d’exhibició d’espectacles (modalitat c de la base 1.1), fer un mínim de 10 representacions a Catalunya, durant l’any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d’aquests espectacles.

Dotació pressupostària

550.000,00 euros

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i els altres tràmits associats al procediment de concessió dels ajuts i la seva justificació s’han de fer per mitjans telemàtics, a través del portal Tràmits gencat (http://cultura.gencat.cat/ca/tramits).

Termini de presentació

Del 13 al 28 de març de 2019.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a