Notícies

Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura.
Les bases tenen per objecte la concessió de subvencions per als projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música, amb les modalitats següents:
a) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats al públic en general.
b) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s’entén per risc d’exclusió social aquelles situacions de vulnerabilitat com ara la pobresa, les addicions o la privació de llibertat.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre que no estiguin participades majoritàriament per administracions públiques.
b) Les agrupacions de les empreses o les entitats esmentades en l’apartat a), encara que no tinguin personalitat jurídica.

Accions subvencionables

Les activitats poden consistir en activitats concretes o en projectes que incloguin un conjunt d’activitats amb una estratègia i un objectiu comuns i que tinguin per objecte la creació, la fidelització o l’increment de públics a través de la creació de comunitats culturals; l’estímul de l’interès per la cultura; la interacció dels usuaris de la cultura amb els creadors i els productors artístics, i altres que millorin l’accés i l’experiència lúdica o emocional del públic en els àmbits culturals establerts. Aquestes activitats es poden fer en forma de jornades, tallers, cursos, trobades o altres actuacions de l’àmbit de la formació reglada o no reglada.

Despeses subvencionables

Són subvencionables les despeses següents:
a) Els honoraris o les retribucions dels professionals i del personal que du a terme el projecte o l’activitat.
b) La producció del material comunicatiu o didàctic adreçat a les persones que participin en el projecte o l’activitat.
c) El lloguer dels espais on es realitzen les activitats o els projectes, si no són propis.
d) El lloguer d’equipament, maquinària i mobiliari, si no són propis.
e) Les despeses de promoció i publicitat.
f) Les despeses de serveis i inversió en noves tecnologies destinats a obtenir informació dels participants en els projectes o les activitats (com ara enquestes, explotació de dades, sistemes de ticketing, etc.).
g) Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques que realitzin tasques per al projecte es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 15% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s’ha d’indicar en el pressupost el detall de la feina aportada al projecte.
h) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) del personal de l’empresa o l’entitat sol·licitant i dels ponents, els formadors, els presentadors i altres professionals que participin directament en el projecte o l’activitat.
En les despeses de desplaçament, en cap cas s’acceptaran els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s’accepta una despesa de 0,30 euros/km i el cost dels peatges. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. També s’accepta el lloguer de vehicles.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:
a) Dur a terme les activitats a Catalunya.
b) Fer servir el català com a llengua vehicular de les activitats com a mínim en un 50%.
c) Les activitats han de començar en el termini comprès entre l’any anterior al de concessió de l’ajut i l’any de concessió de l’ajut, i han de finalitzar dintre de l’any de concessió de l’ajut.
d) S’ha d’acreditar una experiència mínima de dos anys en la realització de les activitats concretes que se subvencionaran per part de l’empresa o l’entitat que les organitza o de les persones responsables que intervenen en la seva execució.

Dotació pressupostària

La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 365.300,00 euros.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

El període per presentar sol·licituds és de l’11 d’abril al 4 de maig de 2017, ambdós inclosos.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a