Notícies

Subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional (Bases específiques)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals.
b) Suport a la creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle, o bé per a projectes en residència. També s’entenen com a nou espectacle, les reposicions o revisions d’aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions:
a) Entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.
b) Agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat a) i la resta de les bases.

Despeses subvencionables

Es considera despesa subvencionable:
a) Pel que fa a la modalitat a) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats de formació per a professionals en format de seminaris, jornades, tallers, cursos, etc. Se n’exclouen la formació reglada i les activitats impulsades per centres o escoles artístiques.
b) Pel que fa a la modalitat b) de la base 1.1, les despeses de creació, producció i estrena d’un espectacle de dansa (assajos, disseny d’escenografia, llums, vestuari, residències, etc.).
c) Pel que fa a la modalitat c) de la base 1.1, les despeses generades per l’exhibició d’espectacles: gires d’espectacles, de caràcter nacional i internacional, d’una mateixa producció o d’un repertori.
d) Pel que fa a la modalitat d) de la base 1.1, les despeses generades per l’organització d’activitats professionals de difusió de dansa, en forma de festival, mostra o similar. Se n’exclouen les fires de caràcter comercial.

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants han de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:
a) Els sol·licitants han de presentar els projectes en una única sol·licitud per a un màxim de quatre modalitats.
b) En cas d’activitats de formació (modalitat a de la base 1.1), aquestes han de ser presencials, de pagament i s’han de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya.
c) En cas de creació, producció i presentació pública d’espectacles (modalitat b de la base 1.1), aquests s’han d’estrenar durant l’any natural de concessió de la subvenció i han de preveure un mínim de 10 representacions, 3 de les quals han de ser a Catalunya, en un període màxim de 18 mesos després de la data de l’estrena. No computen les actuacions fetes en locals d’assaig.
En cas de projectes en residència, l’activitat s’ha de dur a terme en l’àmbit territorial de Catalunya, sense necessitat de preveure un mínim de representacions.
d) En cas d’exhibició d’espectacles (modalitat c de la base 1.1), cal fer un mínim de 10 representacions, durant l’any natural de concessió de la subvenció, del conjunt d’aquests espectacles per als quals es demana subvenció, i acreditar que se n’han fet un mínim de 5 representacions a Catalunya en els dos anys anteriors a l’any de concessió de la subvenció.

Normativa

Bases especifiques (DOGC núm. 7824 de 06.03.2019)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Busques un espectacle per programar?

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a