Notícies

Subvencions de l’Institut Ramon Llull per a la mobilitat d’artistes per a actuacions en l’àmbit de la música i de les arts escèniques

L’Institut Ramon Llull obre una nova convocatòria per subvencionar les despeses de desplaçament, allotjament i transport de càrrega per a aquells artistes que hagin realitzat actuacions i/o gires fora de Catalunya entre l’1 de setembre del 2021 i el 15 de febrer del 2022.

El tràmit de presentació de les sol·licituds estarà obert fins al 8 de març a la seu electrònica de l’IRL i es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 150 € i l’import màxim, de 20.000 €. En el cas que la sol·licitud no inclogui com a mínim una actuació fora d’Espanya, l’import màxim subvencionable és de 10.000 € per artista i convocatòria.

Sessió informativa

L’Institut Ramon Llull ofereix una sessió informativa per conèixer les novetats i resoldre els dubtes. Podeu confirmar l’assistència aquí.

Divendres 4 de març de 11:30 a 13:30 h

Enllaç sessió Zoom

ID 211 590 5592

Codi d’accés: IRL21

Convocatòria

BASES

ANUNCI

OBJECTE

Despeses de desplaçament, allotjament i/o transport de la càrrega amb l’objectiu de realitzar a actuacions i/o gires fora de Catalunya en l’àmbit de la música i de les arts escèniques entre l’1 de setembre 2021 i el 15 de febrer 2022 que contribueixin a la presència de la creació cultural catalana a l’exterior, sempre que es rebi contraprestació econòmica (catxet/taquilla). També inclouen actuacions i/o gires dins del domini lingüístic del català, sempre que siguin fora de Catalunya.

També és objecte de la convocatòria que l’actuació o gira per a la qual es demana la subvenció s’hagi realitzat o s’hagi anul·lat, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, dins dels terminis establerts a la convocatòria. En el cas de les activitats anul·lades per causa d’aquesta crisi sanitària es finançaran les despeses realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses.

S’ha d’haver realitzat un mínim de 10 actuacions els últims 4 anys anteriors a l’any de la convocatòria. En els casos d’artistes i/o grups amb una trajectòria inferior a 4 anys o amb més de 12 integrants el nombre mínim és de 5 actuacions.

S’entén per artista tant l’artista individual, com el grup, la companyia o formació.

S’entén per actuació:

  • Un actuació aïllada.
  • Les activitats consecutives en el mateix equipament.

S’entén per gira una sèrie d’actuacions consecutives d’un artista en diferents localitats.

PERSONES BENEFICIÀRIES

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques empresàries i les persones jurídiques que compleixin els requisits establerts a les bases de la convocatòria.

SOL·LICITUDS

Es pot presentar, únicament, una sol·licitud per artista i convocatòria.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

L’import mínim subvencionable per sol·licitud ha de ser igual o superior a 150 euros per artista i convocatòria.

L’import màxim subvencionable per sol·licitud és de 20.000 euros.

La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables, fins a un màxim de 20.000 euros per convocatòria i per artista.

L’import màxim que pot aconseguir cada artista en les convocatòries de l’Institut Ramon Llull en el cas de presentar sol·licitud en diferents disciplines, és d’un màxim de 20.000 euros, tenint en compte els imports màxims establerts a cadascuna de les bases que regeixen cada convocatòria.

En el cas que la sol·licitud no inclogui com a mínim una actuació fora d’Espanya, la quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables establertes a la base 5, fins a un màxim de 10.000,00 euros per artista i any.

DESPESES SUBVENCIONABLES

Les despeses subvencionables són únicament i exclusivament les corresponents a l’allotjament, desplaçament i al transport de la càrrega (incloses les despeses relatives als documents d’admissió temporal de mercaderies) que no hagin estat assumides per un tercer.

També es consideren despeses subvencionables:

– Si escau, les despeses indirectes o derivades de l’obtenció d’un visat d’entrada i/o permís de treball al país on es realitza l’/les actuació/ons corresponents, sempre que aquestes despeses indirectes o derivades no superin el 40% de l’import sol·licitat.

– Les despeses derivades de les proves diagnòstiques de la COVID-19 efectuades prèviament al desplaçament, en cas que siguin exigides per les autoritats competents dels països de destinació, equipaments, festivals, etc.

En el cas de les actuacions/gires anul·lades a causa de la situació excepcional generada pel COVID 19, únicament es consideraran despeses subvencionables aquelles realitzades per les persones beneficiàries encara que no s’hagin assolit, totalment o parcialment, l’objecte i finalitat de la subvenció, i sempre que no s’hagin pogut rescabalar d’aquestes despeses i tampoc s’hagin obtingut vals que es puguin bescanviar per desplaçaments o allotjaments futurs.

En el cas de realitzar una actuació aïllada o varies actuacions consecutives en el mateix equipament, s’acceptarà com a despesa subvencionable el desplaçament de l’artista i de l’equip tècnic necessari per a la realització de l’actuació, el transport de la càrrega i l’allotjament.

En el cas de l’allotjament es podran imputar com a despesa subvencionable les nits corresponents als dies d’actuació i, si escau, la nit anterior a la primera actuació.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud de presentació estarà disponible a la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull en el termini establert a la convocatòria.

a) Pel cas de sol·licitants espanyols:

Les persones físiques empresàries i persones jurídiques hauran de presentar les sol·licituds per via telemàtica utilitzant la seu electrònica de l’Institut Ramon Llull.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

Des del dia 21 de febrer fins al dia 8 de març del 2022.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA

Procediment online

CONSULTA I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Els expedients poden ser consultats telemàticament a la seu electrònica

FORMULARIS

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a