Notícies

Subvencions biennals per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per a la millora de les infraestructures en equipaments escènics i musicals, centres i espais d’arts visuals i centres de creació artística ubicats a Catalunya, durant un període biennal.

Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:

   a) Suport a l’adequació i la millora de l’accessibilitat als equipaments.

   b) Suport a la millora de la seguretat dels artistes i professionals tècnics dels equipaments.

   c) Suport a la digitalització dels equipaments i l’adquisició de material inventariable en l’àmbit de les arts visuals.

   d) Suport a l’adquisició de material inventariable en l’àmbit del circ i la seva instal·lació.

Beneficiaris

 a) En el cas de les modalitats a) i b) de la base 1.2:

a.1) Les entitats titulars d’equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM): els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), els equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) i els altres espais escènics i musicals locals (E1), d’acord amb l’article 7.1, lletres b, c i d del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya.

a.2) Els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l’equipament o que gestionin programacions d’arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s’hi. Se n’exclouen els equipaments nacionals d’arts visuals que regula l’article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.

a.3) Les entitats titulars o gestores de centres de creació artística.

   b) En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, els ajuntaments i els altres ens locals de Catalunya que siguin titulars de l’equipament o que gestionin programacions d’arts visuals en equipaments de titularitat pública o privada, que formin part del Sistema Públic d’Equipaments d’Arts Visuals de Catalunya o que compleixin els requisits per integrar-s’hi. Se n’exclouen els equipaments nacionals d’arts visuals que regula l’article 8 del Decret 60/2020, de 2 de juny.

   c) En el cas de la modalitat d) de la base 1.2:

d.1) Les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme l’activitat en l’àmbit del circ.

d.2) Les entitats titulars d’equipaments escènics i musicals locals del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM): els equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), els equipaments escènics i musicals locals bàsics (E2) i els altres espais escènics i musicals locals (E1), d’acord amb l’article 7.1, lletres b, c i d del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, que incloguin en la seva programació estable activitats de circ.

Despeses subvencionables

En el cas de la modalitat a) de la base 1.2, són despeses subvencionables les actuacions següents, sempre que derivin de l’auditoria d’accessibilitat a què es refereix la base 3.c.1:

– Instal·lació d’ascensor

– Realització d’una rampa

– Espais a platea per a persones amb mobilitat reduïda (amb seient abatible per als acompanyants)

– Homologació dels muntacàrregues per a l’ús de persones

– Noves places d’aparcament

– Passamans

– Franges guies d’encaminament

– Bucle magnètic

– Taulells accessibles

– Habilitació d’emergència accessible

– Senyalització

– Baranes tipus forquilla

En tot cas, no són subvencionables les despeses de contractació de l’auditoria d’accessibilitat ni els projectes d’obres.

En el cas de la modalitat b) de la base 1.2, són despeses subvencionables l’adquisició o la instal·lació de material de seguretat: mosquetons, eslingues, cables, cordes, ancoratges, polipast, corrioles (politges), criques, grillets, agafadors de barra, ganxos, trusts i triliters, Grigri (bloquejador), arnesos, giratoris, protectors (columnes, cables…), traktel, matalassos, eines de ferreteria, biga/bigues, tallafocs, senyalització d’emergència, escales de seguretat i plataformes elevadores.

En el cas de la modalitat c) de la base 1.2, són despeses subvencionables l’adquisició o la instal·lació de càmeres, dispositius de so, taules de producció de so, taula de realització, monitors, cablejat, trípodes, material d’il·luminació, projectors o videoprojectors, reproductors digitals, sistemes de sincronització, pantalles de videoprojecció i mobiliari divers (prestatgeries, taules, cadires, arxivadors…).

En el cas de la modalitat d) de la base 1.2, són despeses subvencionables l’adquisició o la instal·lació del material següent:

– Material de seguretat: mosquetons, eslingues, cables, cordes, ancoratges, polipast, corrioles (politges), criques, grillets, agafadors de barra, ganxos, trusts i triliters, Grigri (bloquejador), arnesos (lonxa), giratoris, protectors (columnes, cables…), traktel, matalassos, eines de ferreteria i biga/bigues.

– Material tècnic de circ: trapezis fixos, trapezis dobles, cordes llises, teles, cintes (straps), estructures autònomes, espatlleres i piquetes.

– Material escenotècnic: equips de so, focus, cablejat, volts de pista, cortinatge, grades, domos, iurtes, carpes, lones, bastides, carretons d’emmagatzematge, tarimes, cadires i linòleum.

Quantia

L’import de la subvenció per a cada sol·licitud és com a màxim de 20.000,00 euros.

En el cas de les modalitats c) i d) de la base 1.2, se subvenciona fins al 70% del cost del projecte, sense que pugui ser superior a l’import màxim de la subvenció que estableix l’apartat anterior.

L’import mínim per sol·licitud és de 1.000 euros. No s’admeten les sol·licituds per a imports inferiors a aquesta quantitat. Així mateix, s’han de denegar les sol·licituds que, un cop revisades, només puguin obtenir un import inferior a 1.000 euros.

Normativa

Bases específiques (DOGC núm. 8765 de 04.10.2022)Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8379 de 01.04.2021)Modificació de Bases reguladores (DOGC núm. 8334 de 05.02.2021)Bases reguladores (DOGC núm. 8292 de 11.12.2020)

Observacions

Dins el primer trimestre del segon any del bienni objecte de la convocatòria, el beneficiari de la subvenció ha de presentar una memòria de l’activitat feta fins al moment (per exemple, adjudicació d’una obra o adquisició d’alguna infraestructura o material).

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a