Notícies

Subvencions biennals a projectes de cultura comunitària i transformació social

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions per a projectes de cultura comunitària amb vocació de transformació social, durant un període biennal.

Beneficiaris

Poden optar a aquestes subvencions les entitats privades sense ànim de lucre, com ara fundacions, associacions, federacions i cooperatives que compleixin els requisits i les condicions de la base 3.

Accions subvencionables

S’hi inclouen els àmbits d’actuació següents:

   a) Programes i activitats d’arts visuals i audiovisuals, arts escèniques, música, lletres, cultura popular i altres expressions culturals en què es potenciï la creació col·lectiva i les relacions amb la comunitat, i amb sectors específics de la ciutadania vinculats a l’entorn on es desenvolupen.

   b) Programes i activitats formatives o educatives destinades a la capacitació de les persones que hi participen a través de les arts visuals i audiovisuals, les arts escèniques, la música, les lletres, la cultura popular i altres expressions culturals, com a pas previ a la creació col·lectiva o la participació en un projecte comunitari.

Despeses subvencionables

Els sol·licitants de la subvenció poden imputar com a despeses subvencionables, les següents:

   a) Compra o lloguer de materials.

   b) Lloguer d’espais destinats a la creació o a l’exhibició de l’activitat subvencionable.

   c) Producció: elements utilitzats en la materialització de les obres d’art, elements escenogràfics, fitxa tècnica dels espectacles (llum, so, audiovisual), transport i muntatge de materials.

   d) Comunicació i publicitat.

   e) Honoraris dels professionals implicats.

També es poden imputar despeses indirectes o generals a l’activitat objecte de la subvenció en un percentatge màxim del 10% del pressupost subvencionable i s’acredita a través d’una declaració justificativa de la imputació d’aquestes despeses, però no requereix la presentació de justificants de despesa. S’entenen per despeses indirectes o generals aquelles despeses comunes als diferents serveis o activitats que té el beneficiari, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d’oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres de característiques similars.

Requisits

Les activitats objecte de subvenció s’han de desenvolupar majoritàriament de manera presencial, tret que es justifiqui la seva realització en línia per les restriccions que hagin imposat les autoritats per causes de força major.

Les activitats presencials s’han de dur a terme a Catalunya, sense perjudici que es desenvolupin en col·laboració amb persones o entitats d’altres territoris.

Les activitats han de fer servir, com a mínim, el català o l’aranès a l’Aran, en la difusió, la promoció i el màrqueting. Així mateix, les activitats que utilitzin l’expressió oral o escrita en el seu procés creatiu o en el seu desenvolupament han de fer servir el català o l’aranès a l’Aran, com a llengua vehicular de manera majoritària, sense perjudici de la utilització d’altres llengües.

Quantia

La quantia de la subvenció per a cada sol·licitant és d’un màxim de 20.000,00 euros, i en cap cas pot ser superior al 70% de les despeses subvencionables del projecte.

Normativa

Bases reguladores (DOGC núm. 8765 de 04.10.2022)

Observacions

El compte justificatiu s’ha de presentar abans del 31 de gener següent al segon any del bienni objecte de la convocatòria i ha d’incloure també el material de difusió, promoció o màrqueting (web, xarxes, cartells, fulletons, etc.) al qual es fa referència en la base 3.4.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a