Notícies

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses o entitats culturals (Convocatòria)

Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses o entitats culturals.
L’objecte de les bases és subvencionar projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals que contribueixin a la presència de la creació cultural de Catalunya a l’exterior. S’entén com a creació cultural de Catalunya aquella que és d’autoria catalana (en què l’autor resideix a Catalunya i, en cas d’autors difunts, els que van néixer o van residir la major part de la seva vida a Catalunya).
S’estableixen les modalitats següents:
a) Arts en viu (arts escèniques —teatre, dansa i circ— i música).
b) Llibre.
c) Videojoc i cultura digital.
Beneficiaris
Per a totes les modalitats que estableix la base 1.1, poden optar a aquestes subvencions empreses privades, ja siguin físiques o jurídiques.
Únicament per a la modalitat arts en viu (base 1.1.a), també es poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.
Despeses subvencionables
a) Despeses de producció de material promocional de qualsevol format, el qual ha d’estar com a mínim en una llengua diferent al català i al castellà.
b) Despeses de contractació de publicitat fora de l’Estat espanyol.
c) Despeses de viatges de prospecció de mercats. En el projecte s’ha de detallar l’objectiu del viatge de prospecció, l’agenda de visites i les dades dels contactes corresponents a efectes de verificació posterior.
d) Despeses de viatges per a l’assistència a fires internacionals. S’ha de documentar amb l’acreditació de l’entrada a la fira.
En el cas dels punts c i d, només se subvencionen les despeses de transport (en cap cas no s’accepten els bitllets de classes preferents), l’allotjament (l’import subvencionable no pot superar els 130,00 euros per persona i nit) per un màxim de 2 persones. També es pot incloure el lloguer de vehicles.
e) Despeses del cost del lloguer d’estands i les acreditacions a fires internacionals.
f) Despeses indirectes i generals tal i com estableix la base general 5.4.
Per a la modalitat arts en viu (base 1.1.a), són també subvencionables:
a) La despesa de personal contractat o empreses de serveis per a desenvolupar les tasques d’internacionalització en l’empresa o entitat. Es pot sol·licitar fins a un màxim del 50% de la despesa anual d’una persona o del cost total del servei.
b) Les despeses d’accions de promoció comercial. En aquest cas se subvencionen les despeses de producció (lloguer de sala, lloguer de material tècnic), les despeses de transport i allotjament indicades al punt anterior són ampliables fins a un màxim de 8 persones. També es pot incloure el lloguer de vehicles.
Requisits
a) Tenir un projecte d’internacionalització que inclogui accions dins el període que va des del 31 d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció.
b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud amb un únic projecte en la mateixa convocatòria.
c) Les accions incloses dins el projecte d’internacionalització s’han de portar a terme fora de Catalunya.
Dotació pressupostària
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 400.000,00 euros.
Quantia
La subvenció és com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.
Lloc de presentació
Les sol·licituds de subvencions i d’altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).
Termini de presentació
El període per presentar sol·licituds és del 19 de gener al 22 de febrer de 2016, ambdós inclosos.
Normativa


Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a