Notícies

Subvencions a projectes d'internacionalització d'empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música (Convocatòria)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals

Objecte

Obrir convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals dels sectors de les arts escèniques i de la música.

Beneficiaris

Per a totes les modalitats que estableix la base 1.1, poden optar a aquestes subvencions empreses privades, tant persones físiques com jurídiques. També s’hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de les associacions professionals altament representatives dels sectors de les arts escèniques o la música.

Accions subvencionables

S’estableixen les modalitats següents:
a) Projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de les arts escèniques.
b) Projectes d’internacionalització d’empreses i entitats culturals del sector de la música.

Despeses subvencionables

Per a totes les modalitats de la base 1.1 són subvencionables únicament les despeses següents:
a) Despeses de viatges de prospecció de mercats. En el projecte s’ha de detallar l’objectiu del viatge de prospecció, l’agenda de visites i les dades dels contactes corresponents a efectes de verificació posterior. Només s’accepten despeses del personal que desenvolupa les tasques d’internacionalització i cal especificar-ne el nom i els cognoms.
b) Despeses de viatges per assistir a fires internacionals. S’han de documentar amb l’acreditació de l’entrada a la fira. Només s’accepten despeses del personal que desenvolupa les tasques d’internacionalització i cal especificar-ne el nom i els cognoms.
En el cas dels punts a) i b), només se subvencionen:
– Les despeses de transport (en cap cas no s’accepten els bitllets de classes preferents) per a un màxim de dues persones. En el cas de desplaçament en cotxe, es compta el quilometratge a 0,30 euros i s’hi afegeixen els peatges. El combustible està inclòs en el preu del quilometratge. També s’hi pot incloure el lloguer de vehicles. En aquest cas, només s’accepta la despesa de la factura del lloguer (no s’accepten despeses de peatges ni de combustible).
– Les despeses d’allotjament (l’import subvencionable no pot superar els 130,00 euros per persona i nit) per a un màxim de dues persones.
c) Despeses del cost del lloguer d’estands i les acreditacions a fires internacionals.
d) Despesa de personal contractat per desenvolupar les tasques d’internacionalització de l’empresa o entitat. Es pot imputar la despesa relativa a només un dels supòsits següents:
d.1. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant per fer exclusivament tasques d’internacionalització. Es pot imputar el 50% de la despesa d’una persona durant el període subvencionable. Cal indicar-ne el nom i els cognoms.
d.2. La despesa de personal en plantilla del sol·licitant que faci de manera parcial tasques d’internacionalització. Es pot imputar com a màxim el 20% de la despesa d’una persona durant el període subvencionable. En aquest cas, s’ha d’indicar el detall de la feina aportada al projecte i el seu nom i cognoms.
d.3. Els sol·licitants que siguin empreses persones físiques (autònoms) que facin per si mateixos tasques d’internacionalització es poden imputar com a despesa pròpia subvencionable, com a màxim, el 20% del pressupost subvencionable. En aquest cas, s’ha d’indicar en la memòria el detall de la feina aportada al projecte.
e) Despesa de contractació d’empreses de serveis per desenvolupar exclusivament tasques d’internacionalització de l’empresa o entitat. Es pot imputar fins a un 50% de la despesa durant el període subvencionable i poden ser diverses empreses especialitzades en diferents mercats o segments comercials.
f) Despeses d’actuacions de promoció comercial. En aquest cas, se subvencionen les despeses de producció (lloguer de sala, lloguer de material tècnic), les despeses de transport i allotjament, d’acord amb el que estableixen les lletres a) i b), però ampliables fins a un màxim de vuit persones.
g) Despeses de producció de material promocional en una llengua diferent del català i del castellà de qualsevol format, i despeses de contractació de publicitat fora de l’Estat espanyol.
h) Despeses indirectes i generals tal com estableix la base general 5.4.

Requisits

Per poder optar a les subvencions s’han de complir, a banda dels requisits que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:
a) Tenir un projecte d’internacionalització que comprengui el període que va des del 31 d’octubre de l’any anterior al de concessió de la subvenció fins al 31 d’octubre de l’any de concessió de la subvenció.
b) Un mateix sol·licitant només pot presentar una sol·licitud en la mateixa convocatòria.
c) Un mateix sol·licitant només es pot presentar a una de les modalitats en la mateixa convocatòria.
d) Les accions que corresponen al projecte d’internacionalització s’han de dur a terme fora de Catalunya i el projecte ha d’incloure com a mínim una acció fora del territori espanyol.

Dotació pressupostària

200.000,00 euros.

Quantia

La subvenció és com a màxim el 50% del cost total del projecte, fins a un màxim de 20.000,00 euros, sempre que, acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol administració pública atorgats durant l’exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.
L’import mínim que es pot sol·licitar és de 500,00 euros. No s’admeten sol·licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.

Lloc de presentació

Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.
El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions).

Termini de presentació

Del 2 al 25 d’abril de 2019, ambdós inclosos.

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a