Notícies

Procediments per a la concessió d'ajuts en règim de concurrència, de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (2a. Modificació de Bases Generals Reguladores)

Departament de Cultura

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural

Objecte

Segona modificació de les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència
Es modifica la lletra f) de la base general 18, que queda redactada de la manera següent:
“f) Quan l’import de la despesa subvencionable iguali o superi els 40.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas d’obres, o els 15.000,00 euros sense incloure l’IVA, en cas de subministrament o prestació de serveis, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin, o que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de l’ajut.
L’elecció entre les ofertes presentades, que s’han d’aportar en la justificació, s’ha de fer d’acord amb els criteris d’eficiència i economia i s’ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.”

Normativa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a