Notícies

Oberta la convocatòria de les segones Beques de Creació de la TTP

L’oportunitat de 3 projectes de rebre una mirada externa que regui el procès de creació amb assessorament artístic

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és potenciar la incorporació d’una persona professional externa de perfil artístic dins del procés de creació d’un espectacle. Els perfils als que ens referim son:  

– Dramaturg/a 

– Director/a 

– Disseny escenografia 

– Composició musical / disseny espai sonor 

– Disseny de la part tècnica de l’espectacle (il·luminació, projeccions…) 

– Coreògraf/a / disseny moviment 

– Altres (sempre i quan estem parlant de la part artística)  

Beneficiaris 

Les companyies membres de la TTP, Associació de Companyies Professionals d’Arts Escèniques per a Tots els Públics de Catalunya. Per poder optar a aquestes beques, la companyia ha de portar com a mínim un any com a membre de l’entitat.  

Quantia

En total s’ofereixen un màxim de 3 beques de 1.000 € (IVA inclòs) cadascuna. Sols es pot aconseguir una beca per companyia.  

Requisits

– Ser companyia membre de la TTP

– Estar al corrent de pagament de les quotes de la TTP 

– No haver incorporat una persona professional externa en la categoria que es sol·licita en les dues produccions anteriors.   

Terminis

– El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 al 22 de novembre de 2022.
– L’espectacle s’ha d’estrenar entre l’1 de juliol de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

Documentació a presentar

 

Per participar en aquesta convocatòria s’ha de lliurar la següent documentació:

– Breu resum del projecte. Màxim 2 pàgines. 

– Currículum de la persona professional externa de perfil artístic a incorporar i explicació de per què es vol incorporar aquesta persona. Màxim 1 pàgina. 

– Pressupost de contractació de la persona externa

– Fitxa artística dels dos anteriors espectacles produits

La presentació de les sol·licituds s’enviarà via mail a ttp@ttp.cat amb l’assumpte II Beques creatives TTP.

Comissió de valoració 

La comissió de valoració estarà formada per 5 persones representants de diverses companyies membres de la TTP que no s’hagin presentat a la convocatòria. Es farà un sorteig entre les companyies no presentades per escollir-ne 5. Cada companyia escollirà un membre per a formar part de la comissió de valoració. 

A la comissió s’incorporarà una persona de l’oficina tècnica de la TTP com a secretària per prendre acta de la reunió de valoració. 

El sorteig per formar part de la comissió es realitzarà el dia 25 de novembre i es tancarà qui forma part de la mateixa el dia 28 de novembre com a màxim. 

La reunió de valoració dels projectes es realitzarà entre el 28 de novembre i el 22 de desembre de 2022, a concretar amb els membres de la comissió. El termini màxim de resolució serà el 19 de desembre de 2022.

 La comissió pot decidir deixar la beca deserta.  

Justificació

Presentació d’una breu memòria de què ha aportat la participació de la persona professional externa al projecte i què ha suposat per a la companyia. 

Factura i justificant de pagament conforme s’han pagat els honoraris a la persona professional. En cap cas, l’import facturat pot ser inferior a la beca atorgada. S’entén per import facturat la base imposable més IVA.

El termini de presentació de la justificació serà de 2 mesos a partir de la data de l’estrena. 

En el cas que hi hagi desviacions significatives, la comissió pot decidir retirar la beca.  

Tramitació  

La companyia guanyadora de la beca, o la persona professional contractada gràcies a la beca, facturaran a la TTP l’import de la beca (1.000 € IVA inclòs) amb data màxima de 31 de desembre de 2021. 

La TTP realitzarà el pagament en el termini màxim de 15 dies des de la data de la factura.   

Compromisos

 

La TTP es compromet a:

Fer difusió dels projectes que han obtingut la beca a través de la seva pàgina web i xarxes socials.

 Fer seguiment dels projectes guanyadors.

 La companyia beneficiària es compromet a:

 Incloure el logo de la TTP com a entitat que ha donat suport al projecte. 

Participar activament en la difusió i promoció de les beques, col·laborant en les accions que des de la TTP s’organitzin al respecte. 

Facilitar el seguiment del projecte.  

Descarrega les bases en pdf

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a