Notícies

Noves línies d’ajuts directes per a Autònoms i empreses

El divendres 12 de març el Govern central va aprovar el Real Decret Llei 5/2021 que inclou un paquet d’ajudes per a autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia de COVID-19 dotat amb 11.000M€. La gestió d’aquestes ajudes correspondrà a les diferents CCAA que s’encarregaran de posar en marxa les diferents opcions per tal de poder presentar les sol·licituds per a poder acollir-s’hi. No tenim un plaç fix de quan podrem demanar les ajudes però en uns 40 dies el Govern central i les CCAA s’han de posar d’acord. A falta de que les CCAA activin aquetes sol·licituds els en fem un resum de les quatre grans línies sobre les quals es basaran:

  1. Línea d’ajuts directes per autònoms i empreses
  2. Nou aplaçament voluntari del pagament dels impostos del 1T21
  3. Línea de reestructuració de deute financer COVID
  4. Creació d’un fons de recapitalització per empreses afectades per la pandèmia

LÍNEA D’AJUTS DIRECTES PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

· Destinataris: autònoms i empreses dels sectors més afectats per la pandèmia. Aquests sectors son, en línies generals, els del comerç, activitats de transport de passatgers, hostaleria i restauració, les diferents activitats del sector dels espectacles i les arts escèniques, turisme, activitats esportives on s’hi inclouen gimnasos i les sales de jocs d’atzar i apostes, entre d’altres .
· Quantitats: cada CCAA decidirà els criteris i quantitats que fixarà però aquestes seran de com a màxim 3.000€ per als autònoms que tributin pel sistema d’estimació objectiva (mòduls) i d’un mínim de 4.000€ per a la resta d’autònoms i empreses amb un màxim de 200.000€.
Per als autònoms i empreses que tributin pel sistema d’estimació directa la quantitat a percebre vindrà marcada segons la caiguda de la facturació que haurà hagut de ser de més del 30% durant el 2020 respecte al 2019 i es basarà segons el número de treballadors:
a) Fins a 10 treballadors: en aquest cas l’import a percebre serà de màxim el
40% de la caiguda de facturació que superi el 30% esmenat.
b) Més de 10 treballadors: en aquest cas l’import màxim a percebre serà de
màxim el 20% de la caiguda de facturació que superi el 30% esmenat.

· Objectius dels fons: les ajudes s’hauran de destinar a satisfer deutes i pagaments a proveïdors i creditors així com els costos fixes, per exemple lloguer o energia, sempre que el deute s’hagi originat a partir de l’1 de març de 2020 prioritzant-ne el pagament a proveïdors per ordre cronològic i a continuació préstecs amb aval públic.
· Requisits: a més de formar part dels sectors més afectats per la pandèmia i de complir els requisits de reducció de facturació, estar al dia amb les obligacions tributàries i amb la TGSS.
· Obligacions: manteniment de l’activitat com a mínim fins al 30 de juny de 2022. No es podran repartir dividends durant 2021 ni 2022 ni es podran aprovar increments de retribucions d’alta direcció en un període de dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures, en cas contrari, s’exigirà la devolució de les quantitats cobrades.
· Exclusió: no s’hi podran acollir els autònoms i empreses que presentessin pèrdues l’exercici 2019.

Aquesta informació s’extraurà de les declaracions de l’IVA i de l’Impost de Societats i equivalents que l’Agència Tributària posarà en coneixement a les diferents CCAA.

NOU APLAÇAMENT VOLUNTARI DEL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DEL 1T 2021

Mesures: de la mateixa manera que es va disposar d’aquesta opció per al pagament dels impostos del 1T del 2020, per a aquest 1T del 2021 s’ofereix de nou l’opció d’aplaçar-ne el pagament sis mesos, en els quals els primers quatre no meritaran interessos, passant a ser el pagament del 20 d’abril a el 20 d’octubre. Els requisits per poder acollir-s’hi seran els mateixos que en el 1T20: volum d’operacions del
2020 inferior a 6M€ i que el deute sigui inferior a 30.000€.

LÍNIA DE REESTRUCTURACIÓ DE DEUTE FINANCER COVID

Mesures: entre altres mesures que s’aniran concretant, es permetrà l’extensió dels plaços de venciments de les operacions que hagin rebut aval públic.
Destinataris: autònoms i empreses que hagin percebut préstecs amb aval públic entre el 17 de març de 2020 i el 13 de març de 2021. En aquest apartat s’espera que es concretin més les accions que es duran a terme ja que afecta directament a les entitats bancàries que van tramitar aquests préstecs amb aval públic.

CREACIÓ D’UN FONS DE RECAPITALITZACIÓ PER EMPRESES AFECTADES PER LA PANDÈMIA

Mesures: es crearà un fons de recapitalització de fins a 1.000M€ per a empreses viables que es puguin veure afectades per problemes de solvència derivats de la pandèmia però que no puguin accedir al fons gestionat per la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Les operacions aniran vinculades a instruments de participació de l’Estat en els beneficis futurs de les empreses així com participació en l’accionariat amb un plaç màxim d’estada de 8 anys.


Últimes notícies d’Ajuts i Subvencions:

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a