Notícies

Noves convocatòries d'ajuts a la creació

Noves convocatòries d'ajuts

Ajuts i beques (premis) del Consorci Mercat de les Flors per a concursos d’activitats i/o projectes de suport a la creació, investigació, producció i difusió de la dansa, les arts de moviment i altres arts similars

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de beques i ajuts (premis) previstos als Estatuts del Consorci Mercat de les Flors en règim de concurrència competitiva, per a concursos d’activitats i/o projectes de suport a la creació, investigació, producció i difusió de la dansa, les arts del moviment i altres arts similars, que atorgui el Consorci Mercat de les Flors, sempre d’acord amb les finalitats públiques que li són pròpies.
Entre les finalitats que estatutàriament té encomanades el Consorci destaquen:
– Ser un centre de suport a la creació, la producció i la difusió de la dansa, de les arts de moviment i d’altres arts similars.
– Ser un espai de suport a artistes, de consolidació de companyies de qualitat i de formació i participació del públic
– Proposar programes d’investigació, rec erca, publicacions i arxiu documental a l’entorn de les arts del moviment.
Candidats
Tindran la consideració de beneficiaris dels ajuts i beques (premis) les persones físiques o jurídiques destinataris dels fons públics que hagin de realitzar l’activitat prevista pel seu atorgament o que es trobin en la situació que legitima la seva concessió.
Quan la convocatòria així ho prevegi, podran tenir la consideració de beneficiaris les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguin portar a terme projectes, activitats o es trobin en la situació que motiva la concessió de la beca o ajut.
Lloc de presentació de candidatures
La sol·licitud de participació en el procediment de concessió de beques o ajuts (premis) per part de les persones o entitats interessades podrà presentar -se presencialment o bé per mitjans electrònics, segons allò que determini cadascuna de les convocatòries.
Normativa

Consulta la normativa 

Ajuts a la creació 2020 d’El Graner, Fàbrica de Creació

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts de suport a la creació i investigació artística i de gestió mitjançant ajuts a la creació i residencies artístiques.
La finalitat d’aquests ajuts és facilitar:
– L’impuls de les trajectòries professionals i de processos creatius.
– L’impuls de la visibilitat i coneixement dels projectes artístics
– L’impuls dels processos creatius dels artistes emergents.
– L’impuls dels processos d’investigació artístics i de gestió.
– La participació dels artistes en la governança del centre de creació
Beneficiaris
Podran optar a la concessió d’un dels ajuts previstos a la present convocatòria:
– Les persones físiques.
– Les persones jurídiques.
– Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.
–  Les comunitats de béns.
–  Qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, sense tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme projectes, activitats o es trobin en la situació que motiva la concessió de l’ajut.
Característiques
La convocatòria de residències 2020 s’articula en 4 modalitats:
– Artistes associats/des
– Residències de creació
– Artistes emergents
– Residències de recerca
Un mateix artista pot aplicar a més d’una modalitat, però en cas de ser acceptat, només podrà obtenir un dels ajuts.
Dotació pressupostària
Un import total de 35.800,00 €, amb el desglossament següent:
– Any 2020: 28.900,00 €.
– Any 2021: 6.900,00 €
Quantia
Modalitat Artistes associats/des
L’ajut a la creació de la modalitat ARTISTA ASSOCIAT/DA del Graner compta amb una dotació econòmica anual de:
–  6.900,00 € corresponents al pressupost i anualitat 2020
–  6.900,00 € corresponents al pressupost i anualitat 2021
Número de places en la modalitat ARTISTA ASSOCIAT/DA: 1 plaça (amb durada de 2 anys: 2020 -21 )Modalitat Residències de creació
L’ajut a la creació de la modalitat RESIDÈNCIES DE CREACIÓ del Graner compta amb una dotació econòmica de 3.500,00 €
Número de places en la modalitat RESIDÈNCIES DE CREACIÓ: 4 places
Modalitat Artistes emergents
L’ajut a la creació de la modalitat ARTISTES EMERGENTS del Graner compta amb una dotació econòmica de 1.700,00 €
Número de places en la modalitat ARTISTES EMERGENTS: 2 places
Modalitat Residències de recerca
L’ajut a la creació en la modalitat RESIDÈNCIES DE RECERCA del Graner compta amb una dotació econòmica de 2.300,00 €.
Número de places en la modalitat PROJECTES DE RECERCA: 2 places
Lloc de presentació
Les formes de presentar podran ser :
– Preferentment de forma telemàtica a través del formulari que es troba a l’adreça següent:

FORMULARI CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA CREACIÓ 2020


L’acceptació de candidatures es tancarà a les 24:00 hores del dia 13 de desembre de 2019 (hora catalana).
– Alternativament, s’ofereix la possibilitat de presentar la sol·licitud de forma presencial, aportant formulari imprès i el conjunt de la documentació sol·licitada al Registre del Consorci Mercat de les Flors, situat al carrer Lleida núm. 59 (2a planta), 08004 de Barcelona, obert de dilluns a divendres de 9h a 14h

Termini de presentació
Les sol·licituds es podran presentar des del moment de la publicació de la present convocatòria fins el dia 13 de desembre de 2019.
Normativa

 

 

… més informació

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a