Notícies

Mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (Decret Llei 21/2020)

Sessions de contes

 

Organisme atorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de la Presidència
 

Objecte

Capítol I
Mesures de caràcter econòmic en l’àmbit cultural

S’autoritza el Departament de Cultura a prestar garantia, durant l’exercici 2020, fins a una quantia màxima global de 22.000.000 d’euros, a favor de l’Institut Català de Finances per atorgar préstecs per al finançament de projectes culturals afectats per la situació derivada de la COVID-19. A aquest efecte, el Departament de Cultura ha de tenir formalitzat un conveni amb l’Institut Català de Finances per ampliar el fons de garantia constituït amb càrrec als pressupostos del Departament de Cultura.

Capítol II
Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.
Es crea una prestació extraordinària per a subministraments bàsics destinada a les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en forma d’ajut extraordinari per a llur sostenibilitat econòmica, de pagament únic amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de subministraments bàsics.
 

Beneficiaris

Capítol II
Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura

Les persones beneficiàries de la prestació per subministraments bàsics a persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:
a) Ésser major de divuit anys.
b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019.
d) No haver obtingut cap tipus d’ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.
 

Quantia

Capítol II
Mesures de caràcter social en l’àmbit de la cultura

La quantia de la prestació, que s’abona en un pagament únic és l’equivalent a l’import diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 6 de maig de 2020, ambdós inclosos. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats durant el mateix període.
 

Normativa

Mesures urgents (DOGC núm. 8147 de 04.06.2020)
 
 
 
 
 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a