Notícies

INAEM – Ajudes a la dansa, la lírica i la música corresponents a l'any 2019 (Convocatòria)

Organisme atorgant

Ministerio de Cultura y Deporte

Objecte

Aquesta resolució té per objecte la regulació de les ajudes a la dansa, la lírica i la música, en el marc de les competències de l’INAEM i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb vista a la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical i a la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació cultural entre les diferents comunitats autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres estats associats a l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte, a excepció dels residents en els considerats paradisos fiscals segons el Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen els articles 2, apartats 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, per la qual s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1991.
Així mateix, podran sol·licitar aquests ajuts les persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.

Accions subvencionables

A. Ajudes a la dansa.
A1. Programes de suport per gires per Espanya.
A1.1 Suport a companyies de dansa per gires per Espanya.
A1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació coreogràfica.
A2. Programes de suport a companyies de dansa per gires per l’estranger.
A3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal per a la realització d’activitats de dansa.
A4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de dansa.
A5. Programes de suport a espais escènics i musicals amb programacions coreogràfiques estables.
A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens.
A7. Programes de suport a residències artístiques de dansa en el territori nacional.
B. Ajudes a la lírica i la música.
B1. Programes de suport per gires per Espanya.
B1.1 Suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per Espanya.
B1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació lírica i musical.
B2. Programes de suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per l’estranger.
B3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a la realització d’activitats de lírica i música.
B4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de lírica i música.
B5. Programes de suport a espais escènics i musicals ia entitats organitzadores de temporades líriques.
B6. Programes de suport a encàrrecs de composició vinculats a estrena.
B7. Programes de suport a residències artístiques de lírica i música al territori nacional.

Termini de realització

Els ajuts es concediran per a activitats desenvolupades entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2019.

Dotació pressupostària

L’import màxim imputable a aquesta convocatòria d’ajuts és de 6.008.262 € .

Quantia

La quantia màxima individual de les ajudes no podrà superar el 65 per cent del cost total del projecte. En la modalitat A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens aquest límit es podrà ampliar fins al 80% del cost total del projecte. En tot cas, la ajut concedit no sobrepassarà les següents quantitats:
Modalitat A1:
Submodalitat A1.1: 70.000 euros.
Submodalitat A1.2: 100.000 euros.
Modalitat B1:
Submodalitat B1.1: 100.000 euros.
Submodalitat B1.2: 100.000 euros.
Modalitats A2 i B2: 70.000 euros.
Modalitat A3 i B3: 100.000 euros.
Modalitats A4 i B4: 100.000 euros.
Modalitats A5 i B5: 100.000 euros.
Modalitat A6: 120.000 euros.
Modalitat B6: 15.000 euros.
Modalitats A7 i B7: 25.000 euros.

Lloc de presentació

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible a la pàgina web de la Secretaria d’Estat de Cultura (http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura-mecd/en/areas-cultura/artesescenicas/sc/becas-ayudas-subvenciones.html). Hhaurà de ser emplenat en castellà i en la seva totalitat. Les dades no aportades, total o parcialment, no seran tinguts en compte a l’efecte de la seva valoració.
Les sol·licituds s’han de presentar a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de Cultura, acompanyades de la documentació que correspongui.

Termini de presentació

S’estableix un termini de presentació de sol·licituds de15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Normativa

Observacions

El termini de justificació de l’ajuda percebuda finalitzarà el 15 de febrer de 2020.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a