Notícies

El Departament de Cultura dedica 8 milions d'euros a cobrir les despeses de les empreses durant la COVID-19

Centre de Titelles de Lleida

  • L’ICEC aprova les bases d’una nova línia de subvenció extraordinària que té com a objectiu compensar les despeses de funcionament d’empreses, entitats i professionals de la cultura
  • La línia COVID-19 es convocarà la darrera setmana de maig
  • També s’ha aprovat una modificació d’una línia destinada al sector audiovisual per adaptar-la a la situació generada per la COVID-19

El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), ha aprovat les bases reguladores d’una nova línia de subvenció, de caràcter extraordinari, que té com a objectiu específic compensar les despeses de funcionament en què hagin incorregut les empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i per l’entrada en vigor del Reial Decret del 14 de març, pel qual es va declarar l’estat de alarma.

La línia, que compta amb una dotació de 8 milions d’euros, vol  contribuir a mitigar les afectacions que l’aturada cultural han provocat en els sectors de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual, la cultura digital, el llibre i la música. Entre altres, la subvenció cobreix despeses de personal; estructurals (lloguer i/o hipoteca, subministraments, assegurances…); d’adaptació dels espais professionals als requeriments post-COVID-19; impostos —a excepció dels personals sobre la renda—, i quotes professionals o d’autònoms i tributs, sempre que les empreses o entitats sol·licitants no hagin aplicat un ERO.

Aquest ajut, de caràcter automàtic, és compatible amb altres subvencions destinades a superar els efectes de la COVID-19 d’altres administracions públiques, amb l’única excepció dels ajuts específics aprovats per l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura amb el mateix objectiu.

La quantia de la subvenció no superarà en cap cas els 30.000 euros, i es calcularà en base a la despesa declarada i d’acord amb els dos trams següents: si el sol·licitant declara una despesa d’entre 600 i 5.000 euros, se li concedirà el mateix import declarat; si la sol·licitud supera els 5.000 euros, l’ajut cobrirà el 70% de l’import demanat, amb el límit màxim esmentat de 30.000 euros. En cas que la suma total de les sol·licituds superi els 8 milions d’euros, els imports de les subvencions es reduiran proporcionalment.

Després de l’aprovació de les bases d’aquesta línia extraordinària d’ajut, caldrà esperar la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat per convocar-la. Es preveu que aquesta convocatòria es pugui fer al llarg de la darrera setmana de maig.

Modificació d’un ajut de l’audiovisual per ajustar-lo a la situació generada per la COVID-19
D’altra banda, l’ICEC ha aprovat una modificació de la línia de subvencions destinada al foment de la difusió, en sales d’exhibició cinematogràfica, de cinema en versió catalana (original, doblada o subtitulada) i de producció catalana, per tal d’ajustar-les a les necessitats del sector audiovisual en aquest període marcat per la crisi sanitària de la COVID-19.

Els canvis redueixen el nombre de sessions i els títols subvencionables per nombre de sales del cinema per tal de reflectir, d’alguna manera, la reducció de l’activitat del sector durant aquest període. Alhora, el pagament de la subvenció es farà per l’import total concedit, mentre que en anys anteriors es feia en dues fases, amb l’objectiu d’injectar liquiditat als beneficiaris de la línia.

Línia de finançament ICF Cultura Liquiditat
Des de l’inici de la crisi provocada per la pandèmia, l’ICEC ha treballat per reduir-ne l’efecte entre les empreses i entitats del sector cultural, informant i assessorant els professionals, flexibilitzant els tràmits i les condicions de les línies de subvenció i finançament i injectant liquiditat al sector.

Des d’aquesta perspectiva, el passat 19 de març l’ICEC va impulsar, conjuntament amb l’ICF, una línia de finançament de 10 milions d’euros per finançar necessitats de circulant d’entitats i empreses del sector cultural afectades per la COVID-19. La línia ICF Cultura Liquiditat està destinada a entitats i empreses culturals amb projectes relacionats amb la producció, distribució, comercialització i difusió i exhibició de béns i/o serveis culturals. L’import dels préstecs, sense comissió d’obertura, oscil·la entre els 20.000 euros i 300.000 euros. Pel que fa al termini, les empreses poden demanar els crèdits a un màxim de 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs. El Departament de Cultura assumeix, davant l’ICF, el 80% del risc viu de les operacions.

Més endavant, l’ICEC té previst publicar una línia destinada a cobrir els interessos generats per aquesta línia de préstecs ICF Cultura Liquiditat.

Al llarg dels propers mesos està prevista, també, l’aprovació de diverses línies de subvenció amb unes bases adaptades a l’actual situació, per contribuir de manera eficaç i àgil a minimitzar les afectacions produïdes per l’emergència en el teixit cultural català i per ajudar, de manera prioritària, a la recuperació de les activitats de les empreses culturals en la conjuntura actual.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a