Notícies

DECÀLEG DE LA TTP. Programacions d’arts escèniques per a escolars

INTRODUCCIÓ

Aquest codi de bones pràctiques neix de la necessitat d’establir una guia per a tots els agents implicats en les sessions d’arts escèniques dirigides a públic escolar, partint de dues premises:

·  L’expressió i creació d’arts escèniques és un dret associat a la ciutadania que pren força quan s’exerceix en el marc divers i intercultural de l’escola.

·  Entenem el ‘fet teatral’ com una experiència emocional, cognitiva i social de gran valor en el desenvolupament global d’infants i joves.

DECÀLEG

1. Els equipaments escènics públics i les institucions han d’esdevenir una plataforma per garantir aquest dret realitzant programacions de qualitat i activitats associades, que incloguin diferents disciplines artístiques per a públic escolar i procurant reflectir la diversitat socio-cultural actual. Així mateix, s’ha de garantir la igualtat en l’accès de tots els infants independentment de la situació econòmica familiar.

2. L’escola i la institució pública s’han de comprometre a garantir  la interacció activa i participativa entre els artistes, el públic infantil i juvenil i la comunitat educativa.

3. Partint de que les arts escèniques són una eina d’expressió, el procés de programació d’un espectacle s’ha de dur a terme seguint criteris artístics  que permetin a infants i joves desenvolupar un esperit crític i comprendre i apreciar les manifestacions artístiques. Ajuden al docent a desenvolupar la competència artística i cultural a més de poder tractar altres continguts d’altres àrees curriculars.

4. Tots els agents implicats en les sessions han d’estar informats i cal que hi hagi recursos materials i humans per la bona atenció i acompanyament a la diversitat i possible discapacitat del públic des de l’arribada fins al comiat. Cap infant pot quedar exclòs del gaudi d’aquestes programacions per qüestions de diversitat funcional o cognitives.

5. Cal assegurar el compliment de les condicions tècniques, logístiques i contractuals i econòmiques dels professionals per a la realització de l’espectacle i facilitar el suport necessari durant tot el procés de muntatge, exhibició i desmuntatge, equiparant-les així a les programacions no destinades a públic escolar.

6. Per tal d’assegurar una percepció artística òptima cal vetllar per respectar l’aforament idoni de cada proposta i per oferir les condicions de confort, higiene i seguretat necessàries a tot el públic assistent.

7. La companyia ha de facilitar els recursos necessaris per a l’elaboració de materials pedagògics que permetin potenciar l’experiència, reflexionar, aprofundir i treballar l’espectacle amb els infants i joves dins el marc de l’escola.

8. Abans de l’espectacle, l’escola treballarà les actituds que permetin afavorir un bon clima en l’espai d’exhibició per tal de garantir una bona recepció de l’obra.

9. Cal facilitar, si així es considera oportú i necessari,  espais de trobada entre artistes i públic per afavorir la reflexió i el coneixement del fet teatral i l’espai d’exhibició entre l’alumnat.

10. L’escola ha de garantir i potenciar la difusió, la pràctica i coneixement de les arts escèniques entre l’alumnat,  tan dins com fora de l’escola.

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a