Notícies

Convocatòria Programa EUROPA CREATIVA

Programa EUROPA CREATIVA: més informació de les convocatòries
Convocatòria 2014 – Subprograma Cultura
Europa Creativa és el nou Programa de la Unió Europea adreçat específicament als sectors cultural i creatiu pel període 2014-2020. El Programa està pensat per donar resposta a les necessitats dels sectors cultural i creatiu i també del cinema europeu, per tal de que aquests puguin contribuir a la creació d’ocupació, al creixement econòmic, la innovació i la inclusió social a Europa, en el marc d’actuació de l’Estratègia Europa 2020.
Tot i que es tracta d’un programa marc únic, el Programa Europa Creativa disposa de capítols diferenciats per tal de facilitar la seva gestió. En aquest sentit, el passat 10 de desembre es va publicar la convocatòria de propostes per l’any 2014 pel que fa als projectes de l’àmbit cultural (Subprograma Cultura).
La convocatòria 2014 del Subprograma Cultura té un pressupost de més de 48M d’Euros. A continuació es descriuen els eixos de la convocatòria:
Projectes de cooperació europea
Data termini de presentació de projectes: 5 de març del 2014
Les prioritats establertes per la Comissió Europea en aquest àmbit són:
– Reforçar la capacitat dels sectors cultural i creatiu per tal d’operar a nivell transnacional, a través de:
a)Projectes que dotin als agents culturals i creatius de les destreses, capacitats i coneixements que contribueixin a reforçar els sectors cultural i creatiu, inclòs el foment de la transició a l’entorn digital, enfocaments innovadors per arribar a un públic més ampli i l’experimentació de nous models empresarials i de gestió.
b)Projectes que permetin als agents culturals i creatius cooperar a nivell internacional, així com internacionalitzar la seva carrera i les seves activitats dins la Unió Europea i fora d’ella sobre estratègies a llarg termini.
c)Projectes que reforcin els vincles entre les organitzacions culturals i creatives europees i les xarxes internacionals per tal de facilitar l’accés a oportunitats professionals.
– Promoure la circulació i la mobilitat a nivell transnacional, a través de:
a) Projectes que impulsin activitats culturals internacionals, com per exemple, exposicions, intercanvis i festivals;
b)Projectes que fomentin la circulació de la literatura europea per tal de garantir la major accessibilitat possible;
c)Projectes que arribin a un públic més ampli com a mitjà per estimular l’interès per a les obres culturals i creatives europeus i pel patrimoni cultural tangible i intangible i millorar l’accés a aquestes obres.
Dins els projectes de cooperació europea, hi ha dos tipus diferents de modalitat de participació:
1. Projectes de cooperació a menor escala
Aquest tipus de projectes es presentaran per un consorci de com a mínim 3 entitats de 3 països diferents. La subvenció de la UE serà de com a màxim 200.000€ (màxim de fins al 60% del pressupost subvencionable del projecte). La durada màxima dels projectes serà de 48 mesos.
2. Projectes de cooperació a escala major
Aquest tipus de projectes es presentaran per un consorci de com a mínim 6 entitats de 6 països diferents. La subvenció de la UE serà de com a màxim 2.000.000€ (màxim de fins al 50% del pressupost subvencionable del projecte). La durada màxima dels projectes serà de 48 mesos.
Xarxes professionals
Data termini de presentació de projectes: 19 de març del 2014
Les xarxes professionals són grups estructurats d’organitzacions que representen als sectors cultural i creatiu, l’objectiu dels quals és reforçar la capacitat dels sectors culturals i creatiu per operar a nivell internacional i per adaptar-se als canvis per tal de fomentar i promoure la diversitat cultural i lingüística, així com reforçar la competitivitat d’aquests sectors.
Les xarxes professionals hauran de comptar amb un mínim de 15 membres (que no siguin persones físiques), establerts en almenys 10 països diferents.
Les xarxes professionals hauran de presentar un pla d’acció detallat per tres anys de durada. El finançament serà d’un màxim de 250.000€ per any (màxim de fins al 80% del pressupost subvencionable del projecte).
Plataformes europees
Data termini de presentació de projectes: 19 de març del 2014
Les prioritats d’aquesta iniciativa sobre les plataformes europees són:
Potenciar la mobilitat i la visibilitat dels creadors i artistes, en particular d’aquells que estan començant i d’aquells que no tenen projecció internacional;
Estimular una programació genuïnament europea d’activitats culturals i artístiques amb la finalitat de facilitar l’accés a obres culturals europees no nacionals a través de gires, actes, exposicions, festivals, etc…
Aplicar una estratègia de comunicació i de marca, inclosa una etiqueta europea de qualitat;
Contribuir a arribar a un públic més ampli a través d’un major ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions així com enfocaments innovadors.
Aportar visibilitat als valors i a les diferents cultures d’Europa.
Els membres de la plataforma seran empreses, associacions o organitzacions la finalitat de les quals sigui exhibir a artistes europeus dels sectors cultural i creatiu i mostrar la seva obra. Hauran de garantir que almenys un 30% d’aquests artistes siguin artistes que estan començant i que, per tant, no tenen projecció internacional.
Cada plataforma constarà d’una entitat coordinadora i un mínim de 10 membres (operadors culturals europeus que no siguin persones físiques) situats en 10 països diferents. El nombre de membres pot anar augmentat al llarg de la vida del projecte.
El finançament serà d’un màxim de 500.000€ per any (màxim de fins al 80% del pressupost subvencionable del projecte)
Traduccions literàries
Data termini de presentació de projectes: 12 de març del 2014
Les prioritats pel que fa a les traduccions literàries són:
Impulsar la circulació de la literatura europea per tal de garantir la major accessibilitat possible;
Promoure la literatura europea, inclòs l’ús de les tecnologies digitals, tant en la distribució com en la promoció d’obres;
Fomentar la traducció i la promoció de la literatura europea de gran qualitat a llarg termini.
Es podran presentar editors o editorials establerts en algun dels països beneficiaris que operin en el sector editorial i que tinguin personalitat jurídica des d’almenys dos anys abans de la data de finalització del termini de presentació de propostes.
Les obres subvencionables seran obres de ficció amb alt valor literari (novel·les, relats, obres de teatre, poemes, còmics, ficció infantil, etc…. No es finançaran obres de no ficció (autobiografies, assajos que continguin elements de ficció, guies turístiques, llibres de ciències humanes o relacionats amb altres ciències). Les obres de ficció hauran d’haver estat publicades anteriorment.
Els projectes podran ser de dos tipus:
Projectes de dos anys que consistiran en la traducció i la promoció d’un paquet d’entre tres i deu obres de ficció (import màxim de la subvenció de 100.000€ que representarà un màxim del 50% del pressupost subvencionable)
Acord marc de col·laboració, basat en una estratègia a llarg termini de traducció, distribució i promoció d’un paquet d’obres de ficció. El paquet consistirà en entre cinc i deu obres de ficció (import màxim de la subvenció 100.000€ per any que representarà un màxim del 50% del pressupost subvencionable)
Candidats
El Programa Europa Creativa està adreçat a qualsevol tipus d’organització europea que operi en l’àmbit cultural i creatiu. El Programa no està adreçat a persones físiques.
Els operadors culturals i creatius que vulguin participar-hi hauran de demostrar que tenen personalitat jurídica des d’almenys dos anys abans de la data de finalització del termini de presentació de propostes.
Igualment, els operadors culturals i creatius hauran de demostrar que tenen la suficient capacitat financera, tècnica i operativa per a dur a terme l’activitat subvencionable durant tota la vida del projecte.
Les entitats sol·licitants hauran d’estar ubicades en algun dels Estats membres de la Unió Europea o a Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa, Turquia, Macedònia, Sèrbia, Montenegro i Bòsnia-Hercegovina.
Com participar en el Programa
Per accedir als documents de la convocatòria 2014 (guies, formularis, document de la convocatòria, etc…) cal anar a:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a