Notícies

Convocatòria Ajudes INJUVE per a la creació jove 2014

logotipo_del_ministerio_de_sanidad_servicios_sociales_e_igualdadL’objecte de la present convocatòria és afavorir el treball de joves creadors, amb la finalitat de fomentar l’activitat creadora, facilitar la seva promoció i la difusió de la seva obra, alhora que propiciar la seva incorporació a l’àmbit professional, mitjançant l’ajuda a projectes a desenvolupar durant l’any 2015 en l’àmbit de les arts visuals, escèniques, musicals, literàries, així com en els del disseny i el còmic i il · lustració, amb projecció suprautonómica, nacional o internacional a través de les següents línies d’actuació:
a) Producció d’obra. S’admetran projectes a realitzar amb llibertat de format i tècnica en els àmbits creatius anteriorment assenyalats.
b) Mobilitat d’obra produïda i / o creadors. S’admetran, en els àmbits creatius assenyalats, projectes de participació, gires, o residència, que no tinguin per objecte cursar estudis reglats o l’obtenció de titulació acadèmica, en espais especialitzats i d’acord amb l’activitat per a la qual es demana l’ajut, ubicats fora de la Comunitat Autònoma de residència, en àmbit nacional o internacional, sent imprescindible aportar carta d’invitació a la participació o acceptació, segons el cas, signada per la persona responsable de l’esdeveniment o espai per al qual es demana l’ajut.
c) Emprenedoria en espais emergents de creació jove. S’admetran projectes d’activitats puntuals, en els àmbits creatius assenyalats, i acotats en el temps, que no signifiquin una programació anual completa, amb projecció suprautonómica, nacional o internacional, a desenvolupar en espais ja existents i que hagin iniciat la seva activitat. No s’admetran projectes d’inici d’activitat econòmica o empresarial.
d) Sala «Amadís» de l’Institut de la Joventut. S’admetran projectes de comissariat d’exposicions, tallers de treball, o altres activitats de creació emergent a desenvolupar en agrupació o col · lectiu a la sala «Amadís». Plànol de la sala i les especificacions tècniques de la mateixa en www.injuve.es
 
CANDIDATS
 
Podran sol · licitar la participació les persones físiques i jurídiques, majors d’edat, de nacionalitat espanyola i totes aquelles amb residència legal a Espanya, que no superin els 30 anys d’edat, en els supòsits a) ib) de l’article 1, o els 35 en els supòsits c) id) de l’article 1, el dia 31 de desembre de l’any 2014, i que es trobin en la situació que fonamenta la concessió de les ajudes, amb les particularitats que s’assenyalen en els paràgrafs següents, sempre que compleixin els requisits establerts en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
DOTACIÓ
 
Un total de 144.000 euros.
La quantia individualitzada de les ajudes no podrà superar l’import de 6.000 euros en els supòsits a) ib) i de 10.000 euros en els supòsits c) id), i haurà de representar com a mínim el 75% del cost total del projecte.
 
NORMATIVA I MÉS INFORMACIÓ:
 

 

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a