Notícies

Cens d’artistes de Catalunya

En el marc de la declaració de la cultura com a bé essencial, es crea el Cens d’artistes de Catalunya que ha de servir per donar resposta a les necessitats dels professionals del sector, i definir noves polítiques públiques de l’àmbit cultural.

El Cens d’artistes de Catalunya constitueix un primer instrument de treball per conèixer millor els artistes i creadors del país. La recollida de les dades ens permetrà, posteriorment, emprendre un treball exhaustiu de diagnosi del sector i d’avaluació de les mancances que pateix. Amb aquesta informació, es podran definir estratègies i directrius per planificar accions concretes que millorin les condicions professionals dels artistes i treballadors de la cultura.

Què és?

És un registre electrònic que conté la inscripció dels artistes professionals del sector cultural.

La inscripció en el Cens té caràcter voluntari i no comporta efectes jurídics.

Per a què serveix el cens?

Té per objecte identificar el nombre d’artistes que resideixen a Catalunya i hi exerceixen la seva activitat amb caràcter professional en els diversos àmbits del sector cultural. El Cens és una eina de treball del Departament de Cultura per poder conèixer la situació real del sector i concretar l’impacte de les polítiques públiques adreçades a la comunitat artística. Així mateix, la informació agregada del Cens ha de servir per fonamentar accions que permetin millorar les condicions professionals dels artistes, definir les diferents professions al voltant del món de la cultura i qualsevol altra mesura que es consideri necessària en interès dels artistes professionals.

Qui pot sol·licitar la inscripció al cens?

Les persones físiques que siguin artistes professionals de qualsevol àmbit del sector cultural.

Quins requisits cal complir?

  1. Tenir la condició d’artista.
    Als efectes d’aquest Cens, es considera “artista” tota persona física que crea o que participa per la seva interpretació, realització o execució en la creació o la recreació d’una obra artística, que considera aquesta creació-participació un element essencial de la seva vida, que contribueix així a desenvolupar l’art i la cultura, i que és reconeguda o demana ser reconeguda com a artista, hagi entrat o no en una relació de treball o en una altra forma d’associació.
  2. Tenir la residència habitual a Catalunya.
  3. Desenvolupar l’activitat artística directament i per compte propi, o mitjançant una societat en la seva condició de soci, comuner, partícip, associat o similar, o com a assalariat en virtut d’un contracte laboral, i amb independència que l’activitat es desenvolupi de manera intermitent, a periòdica o no regular, a temps complet o parcial, per temporades o de forma continuada.
  4. Tenir una formació artística corresponent a l’àmbit concret d’activitat artística que l’artista desenvolupi.
  5. Tenir una experiència professional mínima d’un any en el sector cultural corresponent. L’experiència professional mínima es considera acreditada sempre que l’artista reuneixi els requisits que estableix el CoNCA per a cada activitat o manifestació artística, en consonància amb els que fixen les associacions professionals i/o sindicats específics de cada àmbit reconeguts per aquesta entitat.
  6. Tenir la voluntat de seguir desenvolupant l’activitat amb caràcter permanent i habitual, i haver realitzat un nombre mínim d’hores contractades durant els últims tres anys o, si escau, haver participat en un nombre mínim de manifestacions artístiques durant els últims tres anys, superior a les que el CoNCA estableixi per a cada activitat artística, que es podrà consultar al portal en el moment de fer la inscripció en el formulari.
  7. Tenir ingressos procedents de l’activitat artística en els percentatges mínims següents: del 15% dels ingressos totals obtinguts en els darrers tres anys, en el cas de creadors i creadores, o del 15% dels ingressos totals obtinguts en el darrer any, en el cas de la resta d’artistes, sempre que en ambdós casos no siguin inferiors al 15% del salari mínim interprofessional.

Excepcionalment, a sol·licitud de l’artista o del CoNCA, s’inscriurà  en el Cens aquelles persones físiques residents a Catalunya que, tot i que no compleixin algun dels requisits anteriors, gaudeixin d’un reconeixement social indiscutible com a artistes, per la seva trajectòria professional o aportació a la creació artística. En el cas que la sol·licitud sigui de l’artista, requerirà informe previ del CoNCA.

On es pot emplenar la sol·licitud?

La sol·licitud d’inscripció s’ha de fer mitjançant un formulari disponible a través del portal Tràmits Gencat del web de la Generalitat de Catalunya, utilitzant els sistemes d’identificació i signatura electrònica admesos per la Seu electrònica.

Consulta la informació completa

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a