Notícies

Bases XXIII Concurs de textos teatrals dirigits a públic infantil organitzat per l'Escola Navarresa de Teatre

Data límit de lliurament: 5 de setembre de 2014.
1. Pot participar en aquest concurs qualsevol persona, major de 16 anys, que ho desitgi.
2. Cada autor o autora pot presentar fins a tres textos, escrits en castellà o en basc, sempre que reuneixin els següents requisits:

  • Ser textos originals i inèdits, i no poden presentar un mateix text en ambdues modalitats.
  • No haver estat premiats en qualsevol altre certamen.
  • No haver estat estrenats per companyia alguna (professional o no).
  • La durada serà l’habitual d’una representació dirigida a públic infantil.


3. Les obres, mecanografiades a doble espai, per triplicat exemplar, es remetran en sobre tancat i sota pseudònim, amb la indicació “XXIII Concurs de textos teatrals dirigits a públic infantil” a: Escola Navarresa de Teatre, C/ Sant Agustí-5 , 31001 Pamplona.
En el sobre a què es fa referència en el paràgraf anterior, s’introduirà un altre, tancat, amb la informació:

 

  • Breu currículum de l’autor o autora, encapçalat amb el seu nom, cognoms, adreça i telèfon.
  • Fotocòpia del D.N.I. o passaport.
  • Declaració escrita que l’obra presentada és original, inèdita, no estrenada i que no ha obtingut premi en altres certàmens.
  • Així mateix, s’ha d’indicar expressament que l’autor o l’autora coneix i accepta les bases d’aquesta convocatòria.

A l’exterior d’aquest sobre apareixerà el pseudònim sota el qual es presenta l’obra.
La data límit de lliurament és el 5 de setembre de 2014.
4. El jurat serà nomenat per l’Escola Navarresa de Teatre i estarà compost per tres persones en cadascuna de les dues categories, castellà i euskera.
5. La selecció de textos candidats al premi es realitzarà d’acord a la qualitat literària, la creativitat, l’originalitat i la possibilitat de posada en escena.
La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà públic a la segona quinzena de setembre de 2014. Els autors dels textos no premiats podran sol·licitar la devolució a l’Escola Navarresa de Teatre de l’1 al 10 d’octubre de 2014. Conclòs aquest termini, els originals es destruiran.
6. L’obra premiada quedarà a lliure disposició de l’Escola Navarresa de Teatre durant un any, als efectes de la seva publicació i/o posada en escena. Posteriorment l’autor o autora podrà fer ús del seu text sempre que faci figurar el nom del premi i les institucions que l’ha concedit:
“Premi del XXIII Concurs de textos teatrals dirigits a públic infantil, organitzat per l’Escola Navarresa de Teatre en col·laboració amb la Fundació CAN l’any 2014”.
L’autor de l’obra premiada cedirà els drets d’autor que li puguin correspondre per la representació d’aquesta a l’Escola Navarresa de Teatre durant un any a partir de la concessió del premi, de manera que no es generi despesa per aquest concepte a la organització del concurs.
7. S’estableix un únic premi en metàl·lic per a cada categoria (castellà o basc), dotat amb 2.000 €. (Dos mil euros), quantitat de la qual es descomptaran les deduccions que han de ser retingudes en compliment de la normativa fiscal aplicable.
El jurat, en cas que ho consideri oportú, podrà dividir el premi en dos accèssits. Així mateix, podrà declarar desert.
8. La participació en aquesta activitat suposa la total acceptació de les bases.

Per a més informació:  Escola Navarresa de Teatre – Nafarroako Antzerki Eskola www.laescueladeteatro.com

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a