Notícies

Art for Change – Programa d’ajuts a projectes artístics (Convocatòria)

Organisme atorgant

FUNDACIÓ “LA CAIXA”

Objecte

La convocatòria Art for Change té com a finalitat impulsar projectes de creació liderats per artistes que impliquin la participació activa de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d’un mateix entorn o barri, amb l’objectiu d’afavorir processos de transformació social.

A través d’aquests processos creatius, s’ofereix a les persones participants l’oportunitat d’entrar en contacte amb l’art i la cultura, en igualtat de condicions i oportunitats, i es contribueix a l’empoderament de persones o grups, i també a la regeneració i la millora de la convivència en barris i comunitats

Beneficiaris

Es poden presentar en aquesta convocatòria artistes, equipaments, institucions i entitats culturals que promoguin processos de creació liderats per un/una artista o grup d’artistes.

Les disciplines principals dels projectes presentats poden ser arts plàstiques, teatre, circ, dansa, fotografia, vídeo, música i literatura, i poden constituir també propostes interdisciplinàries.

En el moment de presentar-se en aquesta convocatòria, els artistes, els equipaments, les institucions o les
entitats culturals també han de tenir en compte aquestes condicions:

• Només es pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.

• No es pot presentar el mateix projecte a través d’una sol·licitud individual de l’artista i, a la vegada, a través d’una sol·licitud d’un equipament, una institució o una entitat cultural amb el qual es durà a terme el projecte. Només hi pot haver una sol·licitud per projecte.

• Si la sol·licitud la presenta un/una artista, i l’equipament, la institució o l’entitat cultural amb el qual col·labora ja té un conveni vigent amb Art for Change, es desestimarà la nova sol·licitud (tant si es tracta del mateix projecte com d’un altre de diferent). També es desestimarà si la sol·licitud la presenta l’equipament, la institució o l’entitat cultural i és
l’artista qui té el conveni vigent.

• Cada artista, equipament, institució o entitat cultural ha d’haver justificat correctament els ajuts concedits per la Fundació ”la Caixa” en anys anteriors.

Despeses subvencionables

La contribució econòmica de la Fundació ”la Caixa” està prevista per als conceptes següents:

• Honoraris de professionals*

• Formació adreçada a professionals i voluntariat

• Dietes, estades i viatges de les persones destinatàries, com també de l’equip responsable del projecte (inclòs el voluntariat)

• Cobertura de les necessitats bàsiques de les persones destinatàries

• Promoció del projecte (publicitat, difusió…)

• Adquisició o lloguer d’equips o material per a les activitats

• Adequació o millora d’infraestructures

 Lloguer d’infraestructures

• Despeses generades per la gestió del projecte

* També s’hi poden incloure els honoraris de la persona sol·licitant en cas que sigui artista i participi en el projecte.

Requisits

Els equipaments, les institucions o les entitats culturals sol·licitants també han de complir els requisits següents:
• Estar constituïts legalment com a equipaments, institucions o entitats culturals sense ànim de lucre.
• Estar inscrits en el registre corresponent amb una antiguitat mínima d’un any en el moment de presentar-se a la convocatòria (excepte els organismes de l’Administració pública).
• Estar domiciliats en territori espanyol.
• Recollir, entre els objectius institucionals de l’entitat, la realització d’activitats culturals o artístiques relacionades amb la temàtica de la convocatòria. En aquest sentit, no es poden presentar a la convocatòria els equipaments, les institucions o les entitats culturals que tinguin com a objectiu institucional la realització d’activitats de caràcter social i/o assistencial.
• Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

Els artistes sol·licitants també han de complir els requisits següents:
• Tenir la residència a Espanya.
• Estar donats d’alta com a autònoms des de l’inici del projecte i durant tot el seu desenvolupament

REQUISITS INDISPENSABLES
• Ha de liderar i executar la proposta un/una artista i/o equip amb experiència en l’àmbit artístic, documentada a través del dossier que s’adjunti.

• La participació activa de les persones destinatàries en el procés creatiu (en el disseny, la planificació, la implementació de les activitats, l’avaluació, etc.) és imprescindible.

• El projecte ha d’incloure un resultat artístic final (espectacle, exposició, vídeo, documental, llibre, etc.) abans d’acabar l’any 2023.

• La major part del projecte ha de transcórrer durant l’any 2023.

• Totes les activitats han de ser gratuïtes per a les persones destinatàries.

• El projecte i totes les seves actuacions s’han de fer en territori espanyol.

• No es poden haver obtingut ajuts en cap de les dues últimes edicions (2020 i 2021) de la convocatòria Art for Change.

• En cas que s’hagi obtingut un ajut en l’edició 2019 o anteriors, s’ha de presentar un projecte diferent. S’entén per projecte diferent el que inclogui diferències respecte del pla de treball plantejat (objectius, activitats, resultats esperats…), la zona d’actuació i el col·lectiu de persones a les quals s’adreça, entre d’altres.

Termini de realització

El projecte es pot desenvolupar durant els anys 2022 (novembre i desembre) i 2023. En qualsevol cas, si és seleccionat, no s’hi podran imputar despeses anteriors a la data de la carta de resolució ni posteriors a la data d’acabament del conveni.

Quantia

Un ajut no superior a 25.000 euros bruts per dur a terme el projecte. L’aportació per a cada un dels projectes aprovats no pot superar el 75 % del cost total del projecte.

Lloc de presentació

La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través de la nova aplicació de convocatòries:
convocatories.fundaciolacaixa.org

Termini de presentació

Fins el 31 de maig de 2022.

Normativa

ConvocatòriaBases

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a