Notícies

Ajuts per a l'exhibició de projectes en l'àmbit de les arts escèniques (Bases reguladores)

Organisme atorgant

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a donar suport a projectes artístics realitzats per companyies/artistes professionals en el terreny de les arts escèniques, realitzats en format d’espectacle en viu amb la finalitat d’afavorir la seva activitat escènica professional a la ciutat de Barcelona. La subvenció està destinada a minimitzar el risc d’explotació que suporten les companyies en l’exhibició de les seves produccions.

Beneficiaris

Aquest ajut està adreçat a creadors individuals i col·lectius del sector de les arts escèniques que vulguin desenvolupar un pla d’exhibició de la seva producció artística en sales d’exhibició d’arts escèniques amb un aforament definit. Inclou, per tant, l’exhibició d’espectacles escènics, sempre que estiguin subjectes a un procés d’explotació comercial (amb venda d’entrades) acotat en el temps, subjecte a un contracte amb una sala d’exhibició d’arts escèniques que permeti un rendiment econòmic demostrable i sempre que la companyia no cobri un preu fix per a la seva activitat.
Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques empresàries o persones jurídiques legalment constituïdes que hagin de fer l’activitat prevista d’acord amb els requisits que estableixin aquestes bases i la convocatòria corresponent.

Requisits

Per poder sol·licitar els ajuts, cal que els sol·licitants compleixin, entre altres, els següents requisits:
1. Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona o a l’àrea metropolitana de Barcelona.
2. Que d’acord amb els seus estatuts o normes reguladores tinguin objectius i finalitats coincidents amb l’objecte i les finalitats d’aquestes subvencions.
3. Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
4. Es trobin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com amb la Seguretat Social.
5. Estiguin al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona.
6. No hagin estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de dones i homes

Termini de presentació

El termini i forma de presentació de sol·licituds es fixarà en la convocatòria corresponent.

Normativa

Bases reguladores (BOP Barcelona de 15.04.2019)

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a