Notícies

Ajuts Girona Kreas 2022

Ajuts consistents en beques i subvencions destinades a fomentar la formació, la creació, la producció i exhibició artística de projectes que es duguin a terme, parcialment o en la seva totalitat, al municipi de Girona o fora d’aquest, en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística.

Organisme atorgant

AJUNTAMENT DE GIRONA

Objecte

Obrir la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de les beques i subvencions Girona Kreas estan destinades a fomentar la formació, la creació, la producció i exhibició artística de projectes que es duguin a terme, parcialment o en la seva totalitat, al municipi de Girona o fora d’aquest, en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la ciutat i la seva promoció cultural o artística.

Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de la música, el teatre, la dansa, el circ, la literatura, les arts visuals, els audiovisuals, els videojocs i multimèdia, i la cultura tradicional i popular

En el marc d’aquests ajuts s’estableixen les modalitats següents:

a) Beques KREAS de formació artística no reglada: per a l’ampliació d’estudis no reglats d’especialització i/o de recerca, tant si es tracta d’estudis presencials com telemàtics.

b) Beques KREAS de recerca i creació artística: per a la creació i recerca de projectes artístics en fase de conceptualització, gestació i desenvolupament previ a la producció. Entrarien dins d’aquesta modalitat projectes de composició d’obres musicals; projectes de creació literària; escriptura de guió per obres audiovisuals i teatrals; assajos; tasques de preproducció; documentació per comissariats; conceptualització i creació de projectes multimèdia, creatius d’animació o 3D, projectes d’investigació i pensament de l’àmbit cultural i artístic, etc.

c) Subvencions KREAS per a la producció i exhibició artística: destinades a la producció i exhibició de projectes artístics de creadors i creadores de qualsevol dels àmbits objecte de la convocatòria. Entrarien dins d’aquesta modalitat els projectes expositius i d’itinerància d’arts visuals; la producció i gires d’espectacles; els rodatges i filmacions audiovisuals; l’edició i publicació d’obra fonogràfica, bibliogràfica i d’audiovisuals; traduccions, subtitulacions o doblatges; projectes de difusió, promoció i/o internacionalització de creadors i creadores, etc.

Beneficiaris

Poden optar a aquests ajuts:

a. Persones físiques o jurídiques. En cas que la sol·licitud la presenti una persona diferent a la persona beneficiària, caldrà acreditar degudament la representació.
b. Agrupacions de persones físiques o jurídiques que, sense tenir personalitat jurídica, presentin projectes que compleixin amb els requisits exigits en aquestes bases.

A la modalitat a) Beques Kreas de formació artística no reglada només hi podran participar les persones físiques

Requisits

Requisits, entre altres, de les persones beneficiàries

– Les persones sol·licitants hauran d’estar directament vinculades al projecte presentat i a la seva execució.

– Les persones jurídiques han d’estar legalment constituïdes i actives, i hauran d’acreditar que els seus objectius estatutaris estan relacionats amb la finalitat dels ajuts als quals opten.

– Cada persona sol·licitant només podrà presentar una sola sol·licitud en tota la convocatòria. No es podrà optar a diferents modalitats de la convocatòria amb el mateix projecte o amb projectes diferents.

– Les persones sol·licitants no poden haver obtingut un ajut Girona Kreas de la mateixa modalitat en la convocatòria de l’any anterior.

Termini de realització

El termini per l’execució dels projectes serà el 30 de juny de 2023 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució de projectes, essent la data límit el 30 de setembre de 2023.

Dotació pressupostària

175.000 €

Quantia

Modalitat a. Beques KREAS de formació artística no reglada: 1.000 € per estudis becats.

Modalitat b. Beques KREAS de recerca i creació artística: 3.000 € per projecte becat.

Modalitat c. Subvencions KREAS d’ajuda a la producció i exhibició artística: fins a un màxim de 20.000 € per projecte. L’import de l’ajut a projectes d’aquesta modalitat no podrà superar el percentatge del 70 % del cost total de l’activitat subvencionada.

Lloc de presentació

Forma de presentació:

Les empreses, entitats i associacions hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a la convocatòria, de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida a les bases o a la convocatòria, de manera telemàtica o a través de qualsevol de les oficines municipals que disposen de registre d’entrada, les adreces de les quals es poden consultar en el web municipal.

En el cas de persones físiques també es podran presentar mitjançant el sistema de correu administratiu o a qualsevol dels altres llocs establerts a l’article 16.4 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest cas, i dins del termini establert en aquesta convocatòria, es comunicarà la data i el lloc de presentació de la sol·licitud a través de l’adreça electrònica cultura@ajgirona.cat.

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria.

Normativa

Convocatòria

Extracte de Convocatòria (BOP Girona 38 de 24.02.2022)

Aprovació definitiva de Bases reguladores (BOP Girona 119 de 22.06.2021)

Bases reguladores (BOP Girona 77 de 23.04.2021)

Informació extreta del Butlletí Local de Subvencions

Comparteix-ho:

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ttp

Espai MARBI, Partida Bovà, 7
25196 Lleida
Tel. (+34) 649.567.851 · ttp@ttp.cat
Gerent TTP: Abigail Ballester Ariño
Horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

Vols rebre les novetats de l’associació?
Segueix-nos a